เกี่ยวกับโรช

roche_logo03

โรช หนึ่งในกลุ่มบริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชั้นนำของโลก ที่เน้นการค้นคว้าวิจัยยาและการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ณ เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โรช ในฐานะบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีเวชภัณฑ์ยาเฉพาะทางที่หลากหลาย สามารถรักษาโรคได้ตั้งแต่ภาวะเนื้องอก การติดเชื้อไวรัส การอักเสบ ความผิดปกติของระบบเมตะบอลิซึ่มตลอดจนถึงโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลางและโรช ยังเป็นผู้นำของโลกในด้านการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรคด้วยการวิเคราะห์เนื้อเยื่อมะเร็ง และเป็นผู้ริเริ่มแนวทางการรักษาโรคเบาหวานรูปแบบใหม่  กลุ่มบริษัทโรช มุ่งมั่นดำเนินและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการรักษาโรคแบบการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล และให้ความสนับสนุนทางด้านเวชภัณฑ์ยาและเครื่องมือในการวินิจฉัยโรค เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนทั่วโลก ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วย ในปี 2552 กลุ่มบริษัทโรช มีบุคลากรกว่า 80,000 คนทั่วโลกทุ่มงบลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาประมาณ 10 พันล้านฟรังก์สวิส มียอดขายกว่า49.1 ล้าน ฟรังก์สวิส มีการเข้าซื้อกิจการของจีเนนเทค ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทชูไก ฟาร์มาซูติคอล ประเทศญี่ปุ่น

For more information about Roche Group, please visit www.roche.com