ความเป็นมาของโรช ไทยแลนด์

AIA1

โรช ไทยแลนด์ ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2514 ด้วยมาตรฐานด้านคุณภาพที่มีมาอย่างต่อเนื่องและการที่บริษัทมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนายารักษาโรคที่ยังไม่เคยมีการค้นพบมาก่อน ทำให้ โรช เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วสู่ความเป็น ผู้นำในด้านการดูแลสุขภาพ จวบจนถึงทุกวันนี้ เรามุ่งมั่นที่จะดำรงความเป็นบริษัทชั้นนำด้านเวชภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม โดยการพัฒนา ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยารักษาโรคที่ไม่เคยมียารักษามาก่อน ซึ่งเกิดมาจากการมีส่วนร่วมของพนักงานโรชที่มีคุณภาพ กลยุทธ์ที่สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจน และความมุ่งมั่นในการคิดค้นพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ

ปัจจุบัน บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตั้งอยู่ที่ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ชั้น 26-27 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400