โรช ไดแอกโนสติกส์

dia_building1

บริษัทโรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทโรช โดยมีสำนักงานใหญ่ฝ่ายไดแอกโนสติกส์ตั้งอยู่ที่เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

โรช ไดแอกโนสติกส์ คือหนึ่งในผู้นำด้านการคิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ผลทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค, การดูแลรักษาผู้ป่วย, การตรวจสอบและประเมินผลการรักษา, รวมไปถึงการวิจัยทางการแพทย์ อันเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานสำคัญแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน

นวัตกรรมทางเครื่องมือแพทย์ของเราครอบคลุมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษาวิจัย ทั้งในห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล และยังครอบคลุมไปถึงเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ป่วยสามารถใช้ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตนเองได้

กลุ่มบริษัทโรช ไดแอกโนสติกส์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในทุกด้านเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลุ่มธุรกิจต่างๆ

โรช โปรเฟสชันนอล ไดแอกโนสติกส์

โรช โปรเฟสชันนอล ไดแอกโนสติกส์ (RPD) คือกลุ่มธุรกิจที่ดูแลด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ที่ช่วยให้การวินิจฉัยโรคต่างๆ ซึ่งรวมถึงโรคมะเร็ง,โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส, โรคหัวใจ, โรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อและเกิดการอักเสบ, และโรคติดต่อต่างๆ

โรช โปรเฟสชันนอล ไดแอกโนสติกส์ ดูแลกลุ่มสินค้าที่ใช้ในการตรวจเซรั่มจากเลือดในห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล, ศูนย์อนามัย, และ ห้องปฏิบัติการเครือข่ายต่างๆ นอกจากนี้ โรช โปรเฟสชันนอล ไดแอกโนสติกส์ยังดูแลกลุ่มสินค้าที่ใช้โดยบุคคลากรทางการแพทย์ ทั้งในห้องปฏิบัติการกลาง และ ณ จุดดูแลผู้ป่วย เช่นการตรวจ cardiac markers, การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด และการตรวจวัดระดับแก๊สในเลือด ซึ่งใช้ในห้องปฏิบัติการฉุกเฉินและในหน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤต รวมไปถึงการตรวจวัดค่าการแข็งตัวของเลือดในเบื้องต้นที่ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติเองที่บ้านได้

ด้วยความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ทั้งทางโลหิตวิทยาและการตรวจปัสสาวะ ทำให้โรช โปรเฟสชันนอล ไดแอกโนสติกส์ สามารถช่วยเหลือให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับข้อมูลสำหรับการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้อง และทันเวลา

โรช ไดอาบีทิส แคร์

โรชไดอาบีทิสแคร์ คือกลุ่มธุรกิจของโรชที่มุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมในการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด รวมไปถึงการพัฒนาการใช้ให้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ไร้กังวล

โรชไดอาบีทิสแคร์มุ่งมั่นพัฒนาเครื่องมือการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ทั้งการออกแบบเข็มเจาะในตัวและแบบแถบทดสอบ รวมไปถึงการพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะห์และจัดเก็บผลการตรวจ เพราะเราตระหนักดีว่าเทคโนโลยีเหล่านี้นอกจากจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการดูแลรักษาตนเองของผู้ป่วยแล้ว ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายของโรชไดอาบีทิสแคร์คือการผนวกการตรวจวัดระดับน้ำตาลและการจัดเก็บผลเข้ากับการรับอินซูลินของผู้ป่วยให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่เป็น “ตับอ่อนเสมือน” ที่สามารถปรับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยได้ไม่ต่างจากการทำงานตามธรรมชาติในกลุ่มคนที่แข็งแรง

โรช โมเลคูลาร์ ไดแอกโนสติกส์

โรชโมเลคูลาร์ไดแอกโนสติกส์ดูแลธุรกิจด้านการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ไวรัสและเชื้อโรคในเลือด, เนื้อเยื่อ, และอวัยวะ ทั้งสำหรับผู้ป่วยและสำหรับการรับบริจาค ที่ต้องใช้ความละเอียดสูง โดยใช้การตรวจโดยตรงจากลักษณะทางพันธุกรรม(DNA หรือ RNA) อันให้ผลได้อย่างชัดเจนและสามารถตรวจพบความผิดปกติได้เร็วกว่าการตรวจโดยการวัดปฏิกริยาของร่างกายที่มีต่อการติดเชื้อ

นวัตกรรมของโรชโมเลคูลาร์ไดแอกโนสติกส์สามารถช่วยให้แพทย์รักษาผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดและแม่นยำ นอกจากนี้ยังลดอัตราความเสี่ยงของโรคติดต่อจากการบริจาคเลือดและอวัยวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากการตรวจโรคติดต่อเช่น HIV และ ไวรัสตับอักเสบต่างๆ แล้ว โรชโมเลคูลาร์ไดแอกโนสติกส์ยังเดินหน้าพัฒนาการตรวจวิเคราะห์จากลักษณะพันธุกรรมในโรคไม่ติดต่อ เช่นโรคมะเร็งและการอักเสบต่างๆ เพื่อค้นหาหนทางในการวินิจฉัยและรักษาโรคที่ตรงกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โรช แอพพลายด์ ไซเอนซ์

โรช แอพพลายด์ ไซเอนซ์มุ่งเน้นการพัฒนาเครื่่องมือการแพทย์อันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตรวจ, น้ำยาเคมี, หรือชุดตรวจต่างๆ ที่ใช้สำหรับการวิจัยทางการแพทย์ โดยจะมุ่งเน้นไปในแขนงของ Genomics และ Proteomics อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการคิดค้นตัวยาและการรักษาแบบใหม่ๆ ในอนาคต

โรช ทิชชู ไดแอกโนสติกส์

โรช ทิชชู ไดแอกโนสติกส์ เป็นหนึ่งในบริษัทในกลุ่มของโรช ดูแลสินค้าที่โดดเด่นในเรื่อง ระบบการวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยาแบบอัตโนมัติ เครื่องมือและนำ้ยาย้อมชิ้นเนื้อหรือเซลทางการแพทย์ ซึ่งมีสินค้าหลากหลายตอบสนองความต้องการทางเนื้อเยื่อวิทยาและเซลล์วิทยา ซึ่งเหมาะกับงานบริการทั่วไปและห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ

ด้วยระบบการวิเคราะห์อัตโนมัติและความสามารถในการผนวกเข้ากับระบบต่างๆ Ventana สามารถยกระดับมาตรฐานการตรวจชิ้นเนื้อและเซลล์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และยังช่วยนักพยาธิวิทยาสามารถตรวจวินิจฉัยเพื่อการรักษาได้ถูกต้องแม่นยำให้กับผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น

ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ ได้ที่ www.roche.com.

สถานที่ตั้ง  บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ ชั้น 18 อาคารรสาทาวเวอร์หนึ่ง 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ +66 (0) 2791 2200 โทรสาร +66(0) 2937 0850