ตับอักเสบจากไวรัส

p_hepa_prev

ตับอักเสบจากไวรัสชนิด ซี คือ การอักเสบของเนื้อตับเนื่องจากการติดเชื้อไวรัส ปัจจุบันมีผู้ป่วยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซี ประมาณ 170 ล้านคนทั่วโลกซึ่งมีอันตรายถึงแก่ชีวิต ไวรัสตับอักเสบซีเป็นสาเหตุทำให้เกิดการอักเสบที่เนื้อของตับและทำให้เกิดเป็นโรคเรื้อรัง หากเป็นในระยะเวลานานจะทำให้เกิดภาวะตับแข็ง ตับวายหรือกลายเป็นมะเร็งตับในที่สุด ภาวะตับวายอันเนื่องมาจากไวรัสตับอักเสบชนิด ซี แบบเรื้อรัง เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยต้องได้รับการปลูกถ่ายตับในปัจจุบัน
ไวรัสตับอักเสบซีมีการติดต่อได้อย่างไร

ไวรัสตับอักเสบชนิด ซี สามารถติดต่อโดยทางเลือด เช่น ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน หรือมีดโกนหนวดร่วมกัน ก่อนที่จะมีการทำการตรวจหาเชื้อไวรัสในเลือด ในปี 1992 ไวรัสตับอักเสบชนิด ซี ยังสามารถติดต่อได้จากการถ่ายเลือด แต่การติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะพบได้ไม่บ่อย ผู้ป่วยส่วนใหญ่หลังจากได้รับเชื้อจะไม่แสดงอาการ สำหรับอาการที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะเจาะจงได้แก่ อาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ปวดท้องและปวดศีรษะ เป็นต้น