Molecular Solutions-MS

Molecular Diagnostics

Roche Molecular Diagnostics (RMD) พัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายการตรวจเทสต์ ที่มีนวัตกรรมที่กว้างและครอบคลุม โดยอิงจากเทคโนโลยีปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (polymerase chain reaction หรือ PCR) ที่ได้รับรางวัลโนเบล เทคโนโลยี PCR นี้เป็นรากฐานของการตรวจสอบวิเคราะห์ทางการแพทย์รุ่นใหม่ ที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการด้านเฮลต์แคร์สามารถเลือกวิธีการบำบัด และเฝ้าดูผลอาการของผู้ป่วย หรือสามารถระบุลักษณะของโรคได้ละเอียดลงลึกถึงระดับโมเลกุล ระบบตรวจคัดกรองเลือดของ RMD ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าเลือดจากผู้บริจาคนั้นมีความปลอดภัย ก่อนที่จะถูกนำไปใช้ในกระบวนการทางการแพทย์ในขั้นต่อๆไป
แพลตฟอร์มอัตโนมัติ และการตรวจสอบวินิจฉัยของ RMD นั้นจะมุ่งเน้นในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

ไวรัสวิทยา

การติดเชื้อไวรัสเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียชีวิตทั่วโลก ในแง่ของเชื้อ HIV หรือเชื้อไวรัสตับอักเสบนั้น การตรวจพบและการเฝ้าดูปริมาณเชื้อไวรัสตั้งแต่ระยะเนิ่นๆ เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งต่อการรักษาโรค รวมไปถึงความสามารถในการระบุสายพันธ์ไวรัสที่ดื้อยาก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน RMD มอบการตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติที่สามารถตรวจจับและระบุปริมาณเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C เชื้อ HIV รวมถึงการทดสอบหาไซโตเมกาโลไวรัส (cytomegalovirus หรือ CMV) ได้โดยตรง

​การตรวจคัดกรองเลือด

ในแต่ละปี จะมีการบริจาคเลือดเพื่อนำไปเก็บและแจกจ่ายไว้เป็นจำนวนสูงถึงกว่า 80 ล้านยูนิตทั่วโลก RMD ช่วยให้ธนาคารเลือดสามารถทำการตรวจสอบ PCR ได้โดยอัตโนมัติทันที และให้ผลที่ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อตรวจหาเชื้อ HIV เชื้อไวรัสตับอักเสบ B & C รวมไปถึงไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile) ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเลือดเหล่านี้ปลอดภัย และปราศจากเชื้อโรคติดต่อรุนแรง ก่อนที่จะถูกนำไปใช้

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/HPV

เพื่อเป็นการป้องกันมะเร็งปากมดลูก โรชมอบการตรวจคัดกรองเชื้อ HPV เพื่อตรวจหาเชื้อ HPV ที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงการตรวจวิเคราะห์รูปแบบพันธุกรรมเพื่อหาเชื้อสองสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด นั่นคือ HPV 16 และ HPV 18 โดยสามารถตรวจวิเคราะห์ผลได้ทั้งแบบแยกและรวมในคราวเดียวกัน เชื้อ Human Papillomavirus (HPV) เป็นเชื้อที่ทราบกันว่าก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก และสตรีที่ติดเชื้อ HPV แบบเรื้อรังจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสูงกว่า นอกจากนี้ โรชยังมอบกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมกลยุทธ์การคัดแยกผู้ป่วย เพื่อช่วยให้สามารถจัดการดูแลผู้ป่วย และสามารถวินิจฉัยเชื้อที่ปากมดลูกได้ก่อนที่เชื้อจะพัฒนาไปสู่โรคมะเร็ง

​จีโนมิกส์และเนื้องอกวิทยา

มะเร็งเป็นโรคที่มีความซับซ้อนสูงมาก เพราะมีหลายชนิดแยกย่อยและแตกต่างกัน ซึ่งชนิดของมะเร็งจะมีผลต่อการขยายตัวของโรค และรูปแบบการบำบัด การตรวจสอบโดยอาศัย Gene ของ RMD ช่วยให้แพทย์สามารถทำความเข้าใจปัจจัยทางชีวภาพที่จำเพาะได้ดียิ่งขึ้น และจะช่วยให้สามารถเลือกวิธีบำบัดที่ถูกต้องเหมาะสมได้ การตรวจสอบเหล่านี้สามารถตรวจจับตัวแปรทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยแต่ละราย หรือหาเชื้อที่มีผลต่อการเติบโตของโรค และรูปแบบการรักษา

​จุลชีววิทยา

ผู้ป่วยจำนวนมากที่เข้ามาในโรงพยาบาลได้รับการติดเชื้อ การตรวจสอบของ RMD สามารถตรวจพบจุลชีพก่อโรค (เชื้อโรค) ได้อย่างรวดเร็ว เช่นเชื้อวัณโรค รวมไปถึงเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย อย่าง MRSA ที่จะนำไปสู่การติดเชื้อในกระแสโลหิตที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ระบบ cobas Liat

ระบบใหม่นี้เป็นแพลตฟอร์ม PCR นวัตกรรมแบบเรียลไทม์ขนาดกะทัดรัดเพื่อการตรวจสอบแบบ on-demand ช่วยมอบความมั่นใจได้ทันที ณ จุดให้การดูแล ไม่ว่าจะเป็นในคลินิกแพทย์ หรือในห้องปฏิบัติการ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกวิธีรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม การวิเคราะห์ทางเคมีในปัจจุบันของระบบนี้ สามารถตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ B รวมถึงเชื้อ Strep A ได้

NAP/qPCR

NAP/qPCR ช่วยเติมเต็มกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ RMD ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งตลาด Life Science และตลาดบริการวิเคราะห์ตรวจสอบที่พัฒนาขึ้นโดยห้องแล็บ แบรนด์ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้รวมถึง MagNA Pure และสายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ LightCycler® ที่ไม่เพียงแค่ผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ แต่ยังช่วยให้สถาบันเพื่อสุขภาพต่างๆ สามารถถรับมือกับภาวะโรคระบาด และสามารถทำการตรวจหาเชื้อโรคได้ ในกรณีที่ไม่มี IVD test

ระบบ RMD

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ในระบบ RMD มีความครอบคลุม ตอบโจทย์ความต้องการของห้องแล็บที่ทำการทดสอบในระดับโมเลกุล เป็นระบบแล็บอัตโนมัติแบบครบวงจร ที่มอบประสิทธิภาพในระดับที่ยังไม่มีใครสามารถเทียบได้ ควบรวมกระบวนงาน LDT และ IVD ไว้ในหนึ่งเดียวเพื่อความเป็นเบ็ดเสร็จที่มากกว่า และให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมต่อเนื่องกับทั้ง pre และ post-analytics

 

tissue-diagnostics

พันธกิจของเรา: เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกคน​
Roche Tissue Diagnostics (Ventana Medical Systems, Inc.) วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้งของเรา เปรียบเสมือนแรงผลักดันให้เราก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลยิ่งขึ้น ซึ่งวิสัยทัศน์ของเราก็คือ การเสริมศักยภาพให้ลูกค้าของเรา โดยการมอบโซลูชั่นวินิจฉัยโรคมะเร็งที่เป็นนวัตกรรมขั้นสุด ในคุณภาพระดับที่สูงที่สุด เรามุ่งมั่นก้าวสู่ความเป็นผู้นำ ในด้านการวินิจฉัยโรค เพราะเราเชื่อว่า หากเราเสริมศักยภาพให้กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านพยาธิวิทยาแล้ว เราจะสามารถยกระดับประสิทธิภาพในการรักษาให้ดีขึ้นได้ ผู้ป่วยก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น
ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของเราได้รับการยอมรับ และวางใจใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ทั้งในห้องปฏิบัติการทางเนื้อเยื่อวิทยาล้ำสมัยในโรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการทดลองอิสระ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ และบริษัทเภสัชกรรมชั้นนำ

หนทางแห่งนวัตกรรมสร้างสรรค์แรงบันดาลใจสู่อนาคต
Ventana Medical Systems, Inc. ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 1985 (พ.ศ. 2528) โดยศาสตราจารย์ ดร.โทมัส โกรแกง นักพยาธิวิทยา โดยในช่วงกลางทศวรรษที่ 1980 ดร.โกรแกงและทีมแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรฝีมือฉมัง ที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นอีกไม่กี่ท่าน ได้ร่วมกันค้นคิดริเริ่มระบบตรวจสอบเนื้อเยื่อที่เป็นอัตโนมัติและมีมาตรฐานเดียวกัน ทีมผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนี้ได้เดินทางตามแนววิสัยทัศน์ที่เห็นพ้องต้องกัน ที่จะหาวิธีมอบผลตรวจให้กับผู้ป่วยได้เร็วขึ้น แต่พัฒนาการไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้น ด้วยทราบดีว่าเนื้อเยื่อนั้นเต็มไปด้วยข้อมูลที่มีคุณค่าเกินกว่าแค่นำมาใช้วินิจฉัยดูลักษณะ พวกเขาจึงได้ขยายขอบเขตของพันธกิจให้กว้างไกลยิ่งขึ้นให้ครอบคลุมงานวิจัยทางเคมีของการตรวจเนื้อเยื่อเพื่อตรวจหามะเร็ง การวิเคราะห์ทางเคมีจากเนื้อเยื่อช่วยให้แพทย์สามารถทำการวินิจฉัยผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องตรงตามลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล จึงสามารถหาวิธีบำบัดรักษาโรคมะเร็งได้ตามอาการของแต่ละคน

มอบความมั่นใจในผลการวินิจฉัย
เรามอบโซลูชั่นของโรช ไดแอกโนสติกส์ ที่ได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลกอย่างที่ไม่มีใครทำได้ เรามีรายการทางเลือกสำหรับระบบวิเคราะห์ทางเคมีพร้อมใช้ ที่ครอบคลุมและหลากหลายที่สุดในโลก ได้รับการประยุกต์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ดีที่สุดบนแพลตฟอร์ม BenchMark ที่ได้รับการพิสูจน์และยอมรับแล้ว เสริมด้วยความเชี่ยวชาญในเรื่องระยะสำคัญของโรคทั้งเจ็ดลำดับ และมีระบบวินิจฉัยที่สามารถต่อยอดทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกมากมาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณ ทั้งในวันนี้ และอนาคต

โซลูชั่นวินิจฉัยโรคมะเร็ง

รากฐานสำคัญสู่ความมั่นใจในการรักษา: เรามอบชุดตรวจสอบหา IHC/ISH จำเพาะที่มีความละเอียดสูง รวมถึงสารแอนติบอดี และหัวตรวจที่จะช่วยให้คุณปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ สามารถให้บริการตรวจสอบที่ทรงคุณค่าที่สุดในตลาดปัจจุบันจากห้องปฏิบัติการของคุณเอง

บทพิสูจน์ 25 ปีของระบบอัตโนมัติ
แพลตฟอร์มทางการแพทย์ที่รองรับทุกช่วงของการใช้งาน
ความมั่นใจเริ่มจากความเข้าใจว่าโซลูชั่นวินิจฉัย IHC/ISH ของคุณมีความสมบูรณ์แบบ บนเทคโนโลยีที่มั่นคง และได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาวันข้างหน้าของทั้งคุณและคนที่คุณดูแลให้ดียิ่งขึ้น

  • BenchMark ULTRA
  • BenchMark XT
  • BenchMark GX

รองรับระบบวินิจฉัยต่อยอดอีกกว่า 180 รายการ
ช่วยตอบโจทย์เฮลต์แคร์จำเพาะบุคคลด้วยความร่วมมือกับบริษัทเภสัชกรรมชั้นนำมากมาย เราจึงสามารถระบุและพัฒนาระบบวินิจฉัยต่อยอดที่เป็นนวัตกรรมเพื่อเจาะกลุ่มผู้ป่วยที่อาจจะตอบสนองกับรูปแบบการบำบัดรักษาจำเพาะได้ดีกว่าระบบมาตรฐานทั่วไป

โซลูชั่นวินิจฉัยเนื้อเยื่อของโรช
เราเป็นผู้นำในระดับสากลด้านการวินิจฉัยโรคมะเร็งด้วยการตรวจเนื้อเยื่อ เรามอบโซลูชั่นที่ครอบคลุม ครบวงจร เพื่อส่งมอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสวัสดิภาพ แก่ห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาทั้งหลาย

♦ แพลตฟอร์มนวัตกรรมอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

♦ การวิเคราะห์ทางเคมีที่แตกต่าง เป็นเอกลักษณ์

♦ รองรับระบบวินิจฉัยแบบ Companion

♦ Workflow และพยาธิวิทยาแบบดิจิตอล

♦ ฝ่ายบริการและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ventana.com/ihcishplatforms หรือดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ http://www.ventana.com/product

Roche Sequencing Solutions (RSS)

Roche Sequencing เรามุ่งมั่นที่จะเป็นทางเลือกที่ใช่ สำหรับการจัดลำดับเบสทางพันธุกรรม (genetic sequencing) เพื่อการดูแลสุขภาพมนุษย์ในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า

พันธกิจของเรา: เพื่อให้การทำ Sequencing เป็นบรรทัดฐานการแพทย์ทั่วไป 
หนทางสู่ความสำเร็จในการทำ sequencing รุ่นใหม่ คือการทำให้ sequencing เป็นบรรทัดฐาน หรืองานประจำทั่วไปเมื่อมีการตรวจสอบทางการแพทย์ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ได้ตรงตามความต้องการของแพทย์อย่างต่อเนื่อง และทำลายข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ได้ทั่วไป หากเราประสบความสำเร็จในข้อนี้แล้ว เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานด้านบริการทางการแพทย์ และจะสมประสงค์ในด้านการจัดหาเวชภัณฑ์ที่จำเพาะเหมาะกับผู้ใช้แต่ละราย