การวิจัยในคน ทางเลือกของผู้ป่วยโรคร้ายแรงที่ยังไร้การรักษา

การวิจัยในคน
ทางเลือกของผู้ป่วยโรคร้ายแรงที่ยังไร้การรักษา

การวิจัยในคนเป็นขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการพัฒนายาใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยาก่อนนำมาใช้จริง ซึ่งอาจเป็นความหวังสำหรับโรคร้ายแรงที่ยังไม่มียาในการรักษา
 

โรคร้ายแรง คือโรคใดๆก็ตาม ที่สร้างความเจ็บปวดทรมาน ต้องการการรักษาโดยแพทย์และเครื่องมือเฉพาะทาง ใช้เวลาในการรักษายาวนาน จนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแล รวมทั้งอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ แต่ทว่าโรคร้ายแรงบางชนิดกลับยังไม่มีแนวทางการรักษาที่เฉพาะเจาะจง หรือเป็นเพียงการรักษาเพื่อประคองอาการเท่านั้น เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งบางชนิด
 

dd


เป็นที่แน่นอนว่า ความก้าวหน้าด้านการแพทย์ ณ ปัจจุบันทำให้ทราบถึงสาเหตุ กลไกการเกิดโรค รวมไปถึงวิธีการรักษาใหม่ๆที่อาจเป็นไปได้ เช่น ยารักษามะเร็งชนิดใหม่ที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งมากขึ้น ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและลดผลข้างเคียงลง ยารักษาโรคติดเชื้อ ที่ยับยั้งเชื้อได้มากขึ้น ใช้เวลาในการรักษาน้อยลง ยาที่รักษาโรคที่ยังไม่เคยมียามาก่อนอย่างไวรัสโคโรนา อย่างไรก็ตาม ยาใหม่เหล่านี้จะต้องผ่านโครงการวิจัยในคนมาก่อน ซึ่งกว่าจะผ่านการขึ้นทะเบียนยาอาจใช้เวลาร่วมสิบปี ดังนั้นโครงการวิจัยในคนจึงอาจเป็นความหวัง และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ป่วยโรคร้ายแรง
 

ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ในคนจะได้รับยาที่มีประสิทธิภาพไม่ด้อยไปกว่าการรักษามาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน แพทย์ผู้วิจัยมีการดูแลติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิด ดังนั้นผู้ป่วยจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความปลอดภัยขณะร่วมการวิจัย แบ่งเบาภาระและความกังวลใจของผู้ป่วย เช่น ค่ายา ค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการ ซึ่งโครงการวิจัยจะช่วยครอบคลุมสิ่งเหล่านี้ให้ทั้งหมด

 

การเข้าร่วมโครงการวิจัยจึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคร้ายแรงที่ยังไม่มีแนวทางในการรักษา หรือผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษามาตรฐาน แต่ทั้งนี้จะเข้าร่วมได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์กำหนดของโครงการวิจัยนั้นๆ โดยแพทย์ผู้วิจัยจะเป็นผู้ประเมิน เพื่อให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดกับผู้ป่วย
M-TH-00001078