แผนการรับมือของโรชต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศมาตรการเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (หรือโรคโควิด-19) การระบาดของโรคนี้ได้นำมาซึ่งสถานการณ์ด้านสุขภาพที่ร้ายแรง และโรชขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน  โรชตระหนักเป็นอย่างดีว่าภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปให้ได้ด้วยการรับมือและจัดการกับโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นี้ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ

การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และโรชพยายามอย่างยิ่งในอันที่จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อมีส่วนช่วยบรรเทาความร้ายแรงของโรคนี้ บุคลากรของเราทำงานอย่างไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยเพื่อจัดเตรียมชุดตรวจโรคและยาสำคัญๆที่อาจมีส่วนช่วยรักษาโรคดังกล่าว โรชยังทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นเสมือนด่านหน้าในการเผชิญกับโรคร้ายนี้ โรชยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อให้ผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยหลายรายที่เป็นโรคเจ็บป่วยร้ายแรง ได้มั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับการรักษาและการดูแลตามที่ต้องการ

 

โรชมีส่วนร่วมกับการรับมือต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการมุ่งเน้นไปที่จุดแข็งและศักยภาพที่โรชมีอยู่:

ชุดตรวจโรคโควิด-19

โรชมุ่งมั่นที่จะแสวงหาแนวทางในการตรวจโรค เพื่อช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนด้านสุขอนามัยที่กำลังท้าทายโลกของเราอยู่ในขณะนี้ เรามีทีมงานที่พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ทั้งยังช่วยคิดค้นการตรวจวินิจฉัยที่ได้รับการรับรองภายใต้อำนาจตามมาตรการฉุกเฉิน (Emergency Use Authorization) จากองค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา และชุดตรวจนี้ยังมีวางจำหน่ายในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (CE mark)

การแสวงหาวิธีการรักษาอื่น ๆ

แม้ว่าในขณะนี้จะยังไม่มีวิธีการรักษาที่ได้รับการรับรองเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคโควิด-19 แต่โรชยังคงให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจถึงความเป็นไปได้ที่จะนำวิธีการรักษาที่เรามีอยู่ในเวลานี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โรชขอยืนยันว่าขณะนี้โรชได้เริ่มต้นดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิก รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาวิจัยทางคลินิกโครงการอื่น ๆ ที่ดำเนินการอย่างเป็นอิสระที่บังเกิดขึ้นอยู่รอบโลกของเราในช่วงเวลานี้

บุคลากรของโรช

ท่ามกลางสถานการณ์ยากลำบากที่ทุกฝ่ายต่างก็ไม่เคยประสบมาก่อนเช่นนี้ บุคลากรทุกคนของโรชได้พยายามดำเนินการในทุกแนวทางที่เราอาจกระทำได้เพื่อให้ผู้ป่วย โดยเฉพาะในรายที่ประสบกับอาการเจ็บป่วยอย่างร้ายแรง ได้มั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับการรักษาและการดูแลตามที่ต้องการ และโรชยังคงมุ่งมั่นในอันที่จะดำรงไว้ซึ่งห่วงโซ่คุณค่าของการตรวจวินิจฉัยและการแพทย์ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเปี่ยมประสิทธิภาพสูงสุด

แม้ว่าเราจะต้องรับมือกับโรคโควิด-19 และจำต้องตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน แต่โรชก็ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะผลิตยาและการตรวจวินิจฉัยให้กับผู้ป่วย ไม่ว่าผู้ป่วยเหล่านั้นจะป่วยด้วยโรคอื่นใดก็ตาม

โรชดำเนินงานอย่างเร่งด่วน โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญสูงสุดกับการบรรเทาปัญหาการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะในปัจจุบันนี้หรือในอนาคต แม้กระนั้นก็ตาม ความล่าช้าและการหยุดชะงักบางประการอาจเป็นผลมาจากความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน ปัญหาด้านการขนส่งและข้อจำกัดด้านการเดินทาง รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขีดจำกัดด้านศักยภาพของแรงงานในประเทศที่กำลังได้รับผลกระทบครั้งสำคัญจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้

องค์กรภาครัฐและเอกชนทั่วโลกจะต้องผนึกกำลังความร่วมมือเพื่อช่วยกันฝ่าวิกฤติและความท้าทายในครั้งนี้

โรชประสานงานร่วมกับคู่ค้าทั่วโลกที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงลูกค้า องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร รัฐบาล และหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มั่นใจว่าการดำเนินงานของเราได้ส่งผลอันเป็นประโยชน์สูงสุดที่จะช่วยสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดใหม่หรือไวรัสโคโรนานี้ เราได้เรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเส้นทางในการขนส่งและลำเลียงวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อที่ว่ายาและชุดทดสอบเหล่านี้จะไปถึงกลุ่มคนที่จำเป็นต้องใช้มากที่สุดโดยเร็ว

ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นในขณะนี้ โรชขอสัญญาว่าเราจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างรัฐบาล ผู้ให้บริการทางการแพทย์ และทุกคนที่อุทิศตนทำงานเพื่อเอาชนะโรคระบาดในครั้งนี้ไปให้จงได้

ประเด็นที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ก็คือความรับผิดชอบของเราเองในอันที่จะหยุดยั้งการติดเชื้อ และพยายามทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด โรชเล็งเห็นว่าประเด็นนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนอย่างต่อเนื่องจะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาของระบบให้บริการด้านสุขภาพที่ต้องรับมือกับผู้ป่วยที่ต่างก็ปรารถนาความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในเวลาวิกฤติเช่นนี้

                   มร. เซเวริน ชวาน (Severin Schwan), ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทโรช