ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเองของโรช
(Roche's Antigen Self Test Nasal For Self Testing)


โรช เผยชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเอง ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนจาก อย.ไทย แล้ว ช่วยให้ประชาชนสามารถเริ่มใช้ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง (Home Use) เพื่อตรวจหาการติดเชื้อโควิดได้เองที่บ้าน

  • ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง (Home Use) จากโรช ช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจหาการติดเชื้อซาร์ส-โควี-ทู ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ที่บ้านด้วยการสวอบ (swab) ที่โพรงจมูกทั้งสองข้าง
  • เป็นชุดตรวจที่สามารถใช้ตรวจหาเชื้อซาร์ส-โควี-ทู ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 ได้ด้วยตนเองได้ที่บ้าน และมีการใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศในยุโรปภายใต้การอนุมัติและดูแลของประเทศนั้นๆ มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564
  • ชุดตรวจจะวางจำหน่ายสำหรับประชาชน ในร้านขายยา และสถานพยาบาล ที่ได้รับอนุญาต สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ และกลยุทธ์การตรวจหาเชื้อแบบเชิงรุก

หน้าเว็ปไซต์นี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุดตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยตัวเองของโรช 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Tel: 1800-0193-99 กด 2 / LINE ID : https://lin.ee/pOs6eDN