Media Release

23.07.2021

โรช เผยชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเอง ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนจาก อย.ไทย แล้ว ช่วยให้ประชาชนสามารถเริ่มใช้ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง (Home Use) เพื่อตรวจหาการติดเชื้อโควิดได้เองที่บ้าน

●    ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง (Home Use) จากโรช  ช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจหาการติดเชื้อซาร์ส-โควี-ทู ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ที่บ้านด้วยการสวอบ (swab) ที่โพรงจมูกทั้งสองข้าง

●    เป็นชุดตรวจที่สามารถใช้ตรวจหาเชื้อซาร์ส-โควี-ทู ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 ได้ด้วยตนเองได้ที่บ้าน และมีการใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศในยุโรปภายใต้การอนุมัติและดูแลของประเทศนั้นๆ มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564

●    ชุดตรวจจะวางจำหน่ายสำหรับประชาชน ในร้านขายยา และสถานพยาบาล ที่ได้รับอนุญาต สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ และกลยุทธ์การตรวจหาเชื้อแบบเชิงรุก 

 

กรุงเทพมหานคร, 23 กรกฎาคม 2564:  บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ประกาศว่า ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง (Home Use) จากโรช ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย แล้วเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา  โดยชุดตรวจดังกล่าวจะวางจำหน่ายในประเทศไทย  ในร้านขายยา และสถานพยาบาลอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาต สำหรับชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเองของโรช  หนึ่งแพคจะประกอบไปด้วยชุดตรวจจำนวน 5 ชุด

ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง (Home Use) จากโรช  ถือเป็นชุดตรวจรุ่นแรกๆ ที่สามารถใช้ตรวจหาเชื้อได้ด้วยตนเองได้ที่บ้าน และมีการใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศในยุโรปภายใต้การอนุมัติ และดูแลของประเทศนั้นๆ มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยประเทศที่ใช้มาตรฐาน ซีอี มาร์ค (CE Mark) จะสามารถใช้ชุดตรวจดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฏ และข้อกำหนดของประเทศนั้นๆ

โดยผู้ใช้งานสามารถทำการตรวจหาเชื้อได้เองที่บ้านด้วยวิธีการใช้ก้านสวอบ (swab) แหย่เข้าไปในโพรงจมูก (ลึก 2 เซนติเมตร) อย่างไม่ซับซ้อน ไม่จำเป็นต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็สามารถตรวจเองได้ ทราบผลการตรวจเชื้อได้ภายใน 15-30 นาที ในกรณีที่ผู้ตรวจมีอายุน้อยกว่า 18 ปี นั้นจำเป็นต้องให้ผู้ใหญ่เป็นผู้ทำการตรวจให้ หรือต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่

สอดคล้องกับสถานการณ์นโยบายด้านสุขภาพในหลายประเทศ ที่ปัจจุบันเริ่มผ่อนปรน และกลับมาเปิดดำเนินกิจกรรมต่างๆ ชุดตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง จึงมีประโยชน์อย่างมากในการวางแผนการเข้าร่วม และจัดกิจกรรมต่างๆ โดยสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั้งยังเป็นข้อมูลให้ผู้ที่ตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อ หรือมีแนวโน้มว่าน่าจะติดเชื้อสามารถดำเนินการกักตัว เพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้อย่างทันท่วงที ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดได้
 

“ขณะนี้ ทั่วโลกกำลังเตรียมการเปิดประเทศ ชุดตรวจหาเชื้อที่บ้านที่มีมาตรฐานสูงจะมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กัยการแพร่ระบาดนี้ การตรวจหาการติดเชื้อโควิดด้วยตัวเองที่บ้านอย่างสม่ำเสมอจะสามารถช่วยลดความตึงเครียดในระบบสาธารณสุขได้ เพราะจะสามารถช่วยบอกได้ว่าใครมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ จะได้สามารถดำเนินการเข้าสู่การรักษาได้อย่างทันท่วงที เป็นทั้งการจัดการตัวเองและป้องกันผู้อื่นด้วย” นายโทมัส ชิเน็คเกอร์ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ จำกัด กล่าว
 

ด้าน นายพิเชษฐพงษ์ ศรีสุวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้ บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียน ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง (Home Use) จาก อย. ไทย ซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มจัดจำหน่ายในประเทศไทยในร้านขายยาและสถานพยาบาล ได้ราวต้นเดือนสิงหาคม นอกจากนี้  ปัจจุบัน บริษัทฯ มีชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดแบบแรพิด  แอนติเจน เทสต์ (Professional Use) ซึ่งขึ้นทะเบียน อย. ภายในประเทศแล้ว และอนุญาตให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น
 

“เราหวังว่า ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง (Home Use) และชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดแบบแรพิด  แอนติเจน เทสต์ (Professional Use)  ของโรช จะสามารถช่วยบรรเทาภาวะวิกฤติที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวเป็นจำนวนมากได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องเร่งตรวจเพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อให้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ และไม่สามารถทำการทดสอบในห้องแล็บได้  เนื่องจากต้องทำการตรวจประชาชนจำนวนมาก ชุดตรวจนี้ซึ่งสามารถรายงานผลได้ภายใน 15-30 นาที  ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดการคล่องตัว เป็นประโยชน์ต่อประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และประเทศชาติต่อไป” นายพิเชษฐพงษ์ ศรีสุวรรณกุล กล่าวปิดท้าย
 

แนวทางการรับมือของโรชต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านการดูแลสุขภาพ โรชทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยลดผลกระทบจากโควิด-19 ในประเทศต่างๆ และพัฒนาแนวทางการตรวจวินิจฉัยหลากหลายรูปแบบ ซึ่งช่วยคัดกรองและวินิจฉัยผู้ติดเชื้อ รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านดิจิตอลแก่ระบบดูแลสุขภาพ โดยโรชยังคงเดินหน้าแสวงหา พัฒนา และส่งเสริมการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการรักษาโรค

โรชตระหนักดีว่าโควิด-19 ไม่ได้ส่งผลกระทบแต่เฉพาะผู้ติดเชื้อเพียงเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ โรชจึงร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ การรักษา และการดูแลอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์อันท้าทายเช่นนี้ บทเรียนสำคัญจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คือการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อต่อยอดและพัฒนาระบบดูแลสุขภาพให้แข็งแกร่งและยั่งยืนขึ้นในอนาคต

สำหรับการระบาดในระลอกที่สี่ โรชยังคงเดินหน้าใช้จุดแข็งและศักยภาพขององค์กร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือและลดความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

●    ด้านการตรวจวินิจฉัย: ชุดตรวจแรพิด แอนติเจน เทสต์ สำหรับการใช้งานโดยบุคลากรการแพทย์ในสถานพยาบาล และชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง สำหรับการใช้งานโดยบุคคลทั่วไป

●    ด้านการรักษา: องค์การอนามัยโลกประกาศเพิ่มข้อบ่งใช้สำหรับยาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เพื่อนำมาใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 และยาแอนติบอดีแบบผสม (antibody cocktail)

 

เกี่ยวกับ ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง (Home Use) จากโรช

ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง (Home Use) จากโรช เป็นชุดตรวจวินิจฉัยโรคด้วยอุปกรณ์ทดสอบอย่างง่ายและรวดเร็ว ด้วย​หลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟี (lateral flow assay) แบบแรพิดเทสต์ เพื่อตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 จากสิ่งส่งตรวจบริเวณโพรงจมูก (Nasal Swab) 
เอกสารอ้างอิง:
[1] Péré H, Podglajen I, Wack M et al. (2020).  J of Clin Microbiol 58, e00721-20
[2] Kevadiya BD, Machhi J, Herskovitz J et al. (2021). Nat Mater. DOI: https://doi.org/10.1038/s41563-020-00906-z
[3] SD Biosensor. (2021). SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal package insert
[4] Lindner AK, Nikolai O,  Rohardt C et al. (2021). DOI: https://doi.org/10.1101/2021.01.06.20249009
[5] European Centre for Disease Prevention and Control. Diagnostic testing and screening for SARS-CoV-2. 2020.
[6] Cerutti, Krüger, van Beek, Igloi, Krüttgen, Salvagno

 


MC-TH-00604