Roche Children’s Walk 2016
เดินหน้าในวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

Page 2016.1

มร.ฟิลลิป เมเยอร์ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด และคุณพิเชษฐพงษ์ ศรีสุวรรณกุล (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 400,000 บาท เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดยมี ดร.ปนัดดา วงค์จันตา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ

ปลูกความหวังและสร้างอนาคตของชาติอย่างยั่งยืน

“อนาคตของสังคมใด ย่อมขึ้นอยู่กับเยาวชนเป็นสำคัญ” แม้ฟันเฟืองชิ้นใหญ่ในการขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าจะยังคงเป็นผู้ใหญ่ แต่ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตนั้นเป็นเรื่องสำคัญ อย่างไรก็ตาม แม้ที่ผ่านมาจะมีการสนับสนุนเยาวชนให้มี “คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ทั้งในด้านความเป็นอยู่ การศึกษา หรือโภชนาการ หลั่งไหลมาจากหลายภาคส่วน แต่การกระจายความช่วยเหลือให้เดินทางไปถึงเยาวชนได้อย่างทั่วถึงกลับไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะในประเทศห่างไกลที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินแม้แต่ชื่ออย่างประเทศมาลาวี

มาลาวี ซึ่งแฝงตัวอยู่ในทวีปแอฟริกา ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในประเทศด้อยพัฒนาและยากจนที่สุดในโลก แม้จะมีประชากรหนาแน่นแต่กลับไม่เป็นที่รู้จักมากนัก กว่าครึ่งหนึ่งของเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีของประเทศนี้กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก นอกจากจะขาดโอกาสทางการศึกษาแล้ว เยาวชนเหล่านี้ยังมีฐานะความเป็นอยู่ที่ยากจนแร้นแค้น ขาดแคลนเครื่องบริโภคอุปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งเสื้อผ้า อาหารที่จะใช้ประทังชีวิตในแต่ละวัน รวมถึงยารักษาโรคในยามเจ็บป่วย กลุ่มบริษัทโรชทั่วโลก ในฐานะผู้นำด้านเวชภัณฑ์ และสุขภาพ ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนา ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยารักษาโรคและการตรวจวินิจฉัยโรคที่ยังหาคำตอบทางการแพทย์ไม่ได้ ภายใต้หลักจริยธรรมมานานนับศตวรรษ จึงริเริ่มกิจกรรมเดินการกุศล “Roche Children’s Walk” (โรช ชิลเดรนส์ วอล์ค) เพื่อระดมเงินสำหรับช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการศึกษาตามโรงเรียนและศูนย์รับเลี้ยงเด็กกำพร้าในประเทศมาลาวี โดยเน้นฝึกอบรมทักษะการทำงานและเปิดโอกาสให้เยาวชนในมาลาวีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

มร. ฟิลลิป เมเยอร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด กล่าวว่า “โครงการ โรช ชิลเดรนส์ วอล์ค เกิดขึ้นจากนโยบายสำคัญของกลุ่มบริษัทโรช ที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการช่วยเหลือและตอบแทนแก่สังคม โดยเราเชื่อมั่นว่าความสำเร็จของธุรกิจนั้นมีความเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ นอกจากนี้ โรช ชิลเดรนส์ วอล์ค ยังเป็นโครงการที่รวบรวมพลังจิตอาสาของพนักงานในกลุ่มบริษัทโรชทั่วโลก เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเราได้ทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรหลายแห่ง เช่น อีซีพีพี (ECPP: European Coalition of Positive People) องค์กรยูนิเซฟ (UNICEF) สวิตเซอร์แลนด์ และ ActionAid เพื่อให้สามารถส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง”

กิจกรรมโรช ชิลเดรนส์ วอล์ค เกิดขึ้นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2546 และจัดต่อเนื่องในหมู่พนักงานของกลุ่มบริษัทโรชที่มีอยู่ 141 ออฟฟิศ ใน 70 ประเทศทั่วโลก โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนจะถูกแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กในประเทศมาลาวี และอีกส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ในประเทศที่โรชดำเนินธุรกิจอยู่ รวมถึงในประเทศไทย

“เรามุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน” คุณพิเชษฐพงษ์ ศรีสุวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “ในประเทศไทย กลุ่มบริษัทโรชได้ร่วมกันจัดกิจกรรม โรช ชิลเดรนส์ วอล์ค ติดต่อกันมานานกว่า 13 ปีแล้ว โดยพนักงานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาภายในองค์กรผ่านกิจกรรม เช่น เดินการกุศล เพื่อระดมทุนกันอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและมีเป้าหมายร่วมกันคือ ช่วยเหลือเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ ที่ยังต้องการความช่วยเหลือ เรามองว่า นอกจากจะได้ส่งความช่วยเหลือไปถึงเด็กๆ ซึ่งถือเป็นการช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืนแล้ว โครงการนี้ยังช่วยส่งกำลังใจและจุดประกายความหวังให้เด็กๆ ได้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้า เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นอีกด้วย สำหรับกิจกรรมในปีนี้ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เดินหน้าในวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” สามารถระดมทุนได้เป็นจำนวน 800,000 บาท โดยเงินครึ่งหนึ่งได้ถูกจัดสรรไปช่วยเหลือเด็กในมาลาวีตามแนวคิดเริ่มแรกของโครงการฯ และอีกครึ่งหนึ่งพนักงานของเราได้นำไปมอบให้แก่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเองของนักเรียนต่อไป”

โรงเรียนเศรษฐเสถียร เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่มุ่งให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขผ่านทางการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพให้เต็มตามศักยภาพ โดย ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เปิดเผยว่า นอกจากกิจกรรมโรช ชิลเดรนส์ วอล์ค ในครั้งนี้จะช่วยจุดประกายให้นักเรียนออกกำลังกายด้วยการเดินเพื่อส่งเสริมสุขภาพแล้ว การที่พนักงานโรชได้เข้ามาร่วมปลูกพืชผักสวนครัวร่วมกับเด็กๆ ในโครงการสวนสมุนไพรพอเพียง ยังเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเองของนักเรียนอีกด้วย โดยสวนสมุนไพรพอเพียงที่เด็กๆ และพนักงานโรชได้ร่วมกันสร้างจนสำเร็จนี้ จะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ดีร่วมกัน และเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ให้นักเรียนได้รับรู้ว่าผู้มีความบกพร่องทางกายก็มีศักยภาพในการพัฒนาตนเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคมได้เช่นกัน

ปัจจุบัน โครงการ โรช ชิลเดรนส์ วอล์ค ประสบผลสำเร็จในการช่วยเหลือเด็กกำพร้าแล้วกว่า 17,000 คนทั่วโลก รวมยอดบริจาคกว่า 456 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทโรช จะยังคงสานต่อความมุ่งมั่นในการตอบแทนสังคมผ่านทางการช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่เป็นดั่งความหวัง เพื่อสร้างอนาคตของชาติอย่างยั่งยืน

foto-2

โครงการ Roche Children’s Walk ประจำปี 2559 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดยในปีนี้ จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “เดินหน้าในวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” เพื่อส่งกำลังใจและจุดประกายความหวังให้เด็กๆ ในการก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

foto-4
foto-5
foto-6
foto-7

ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทโรช จัดกิจกรรม Roche Children’s Walk ด้วยการร่วมเดินเพื่อส่งเสริมสุขภาพ กับเด็กๆ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และร่วมปลูกพืชผักสวนครัวในโครงการสวนสมุนไพรพอเพียง พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อส่งมอบความสุข รวมถึงสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจให้เด็กๆ รับรู้ว่าผู้มีความบกพร่องทางร่างกายก็สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคมได้เช่นกัน

foto-8

เกี่ยวกับ Roche

โรชเป็นบริษัทชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์ยาและการตรวจวินิจฉัย มุ่งเน้นในการสร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน โรชเป็นบริษัทไบโอเทคที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นผู้คิดค้นยาที่มีความโดดเด่นด้านการรักษาโรคมะเร็ง ภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้อ จักษุวิทยา และระบบประสาท โรชยังเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรคมะเร็งจากชิ้นเนื้อ ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกในการจัดการโรคเบาหวาน การผสมผสานจุดแข็งด้านผลิตภัณฑ์ยาและด้านการตรวจวินิจฉัยทำให้โรชเป็นผู้นำด้านกลยุทธ์การรักษาเฉพาะบุคคล (Personalised Healthcare) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการจับคู่การรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละคน

โรชก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2439 และยังคงเดินหน้าพัฒนาวิธีการป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโรค เพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมอย่างยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ยาจำนวนกว่า 29 รายการที่โรชคิดค้นขึ้น ซึ่งรวมถึงยาปฏิชีวนะ ยาต้านโรคมาลาเรีย และยารักษามะเร็ง ได้บรรจุอยู่ในรายการยา Model Lists of Essential Medicines ขององค์การอนามัยโลก ยิ่งไปกว่านั้น โรชยังได้รับการยอมรับจาก Dow Jones Sustainability Indices ในฐานะผู้นำกลุ่มด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมยา ไบโอเทคโนโลยี และชีววิทยาศาสตร์ เป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน

กลุ่มบริษัทโรชมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองบาเซล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีความเคลื่อนไหวอยู่ในกว่า 100 ประเทศ ปีพ.ศ. 2558 โรชมีพนักงานทั่วโลกกว่า 91,700 คน และลงทุนมากกว่า 9.3 พันล้านฟรังก์สวิสเพื่อการวิจัยและพัฒนา และสร้างยอดขายได้เป็นจำนวนเงินกว่า 48.1 พันล้านฟรังก์สวิส กลุ่มบริษัทโรชถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท Genentech ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ โรชยังถือหุ้นใหญ่ในบริษัท Chugai Pharmaceutical ประเทศญี่ปุ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ www.roche.co.th

กุลธิดา ลีนะบรรจง
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด
โทร. 02 017 5612 หรือ 091 889 2506

ฤทัยวรรณ ศิลปาจารย์
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ ประเทศไทย จำกัด
โทร. 02 791 2205 หรือ 085-911-6091