Media Release

28.07.2020

โรชเปิดตัวชุดตรวจแบบ แรพิดเทสต์ (Rapid Test) เพื่อตรวจหาสารภูมิต้านทานต่อเชื้อSARS-CoV-2 สำหรับการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19

  • ชุดตรวจแบบ แรพิดเทสต์ (Rapid Test) สามารถใช้ ณ จุดตรวจโรค และบอกผลการตรวจได้ในเวลาไม่นาน
  • ชุดตรวจนี้ต้องการตัวอย่างเลือดเพียงเล็กน้อยจากการใช้เข็มที่ปลายนิ้วภายใต้ความดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ สามารถใช้งานได้แม้ในกรณีที่ทำการเก็บตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือดดำของผู้ป่วยได้ยาก
  • ชุดตรวจมีขนาดเล็ก สะดวกต่อการพกพาไปใช้งานในหลากหลายสถานที่ รวมถึงพื้นที่ที่ทรัพยากรทางการแพทย์มีจำกัด
     

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โรช (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) ได้ประกาศเปิดตัวชุดตรวจแบบ แรพิดเทสต์ (Rapid Test) สำหรับหาสารภูมิต้านทานเชื้อ SARS-CoV-2 ในตลาดที่ยอมรับมาตรฐานของเครื่องหมายซีอี การเปิดตัวในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท เอสดี ไบโอเซ็นเซอร์ อิงค์ ในฐานะพันธมิตรด้านการจัดจำหน่ายทั่วโลกของโรช โดยขณะนี้ เอสดี ไบโอเซ็นเซอร์ กำลังเร่งเตรียมการขอใบอนุญาตในการใช้งานเวชภัณฑ์เร่งด่วน (Emergency Use Authorisation – EUA)[1] ต่อองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US FDA)
 

ชุดตรวจแบบ แรพิดเทสต์ (Rapid Test) สำหรับหาสารภูมิต้านทานเชื้อ SARS-CoV-2  ที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ ออกแบบมาเพื่อการใช้งาน ณ จุดตรวจรักษาผู้ป่วย โดยจะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถระบุตัวผู้ป่วยที่มีสารภูมิต้านทานเชื้อSARS-CoV-2  ในร่างกาย อันถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการติดเชื้อก่อนหน้านี้ 

ชุดตรวจแบบ แรพิดเทสต์
ชุดตรวจแบบ แรพิดเทสต์

ชุดตรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของไลน์ผลิตภัณฑ์เพื่อการตรวจโรคจากโรชที่สามารถนำไปใช้ต้านภัยจากโรคโควิด-19 ได้ในหลายรูปแบบ รวมถึงการตรวจหาเชื้อด้วยเทคนิคเชิงโมเลกุล การตรวจหาสารภูมิต้านทานในเลือด และโซลูชั่นทางดิจิทัล

บุคลากรทางการแพทย์สามารถนำชุดตรวจสำหรับหาสารภูมิต้านทานเชื้อ SARS-CoV-2 นี้ไปใช้งานได้ในหลากหลายสถานที่ รวมถึงกรณีการตรวจหาโรคนอกสถานพยาบาลหรือในทำเลที่ใกล้กับตัวผู้ป่วย จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องทำการตัดสินใจอย่างรวดเร็วที่ไม่สามารถทำการทดสอบในห้องแล็บได้ หรือเหมาะสมกับการใช้เข็มเจาะเลือดจากปลายนิ้วมากกว่าการเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำ
 

โธมัส ชิเน็คเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโรช ไดแอกโนสติกส์ กล่าวว่า “เรามีความรับผิดชอบต่อสังคมโลกในการช่วยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถจัดการกับวิกฤตโควิด-19 ได้ดีขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงเวชภัณฑ์และการบริการตรวจคัดกรองและตรวจวินิจฉัยที่จำเป็น เรามีความภูมิใจที่ได้พัฒนาชุดตรวจแบบ แรพิดเทสต์ (Rapid Test)  หรือชุดตรวจหาสารภูมิต้านทานเชื้อที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้ สำหรับการใช้งานที่จุดตรวจรักษาผู้ป่วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสายผลิตภัณฑ์ของชุดเครื่องมือการตรวจหาโรคโควิด-19 ของโรช
 

เกี่ยวกับการทดสอบสารภูมิต้านทาน

ร่างกายของมนุษย์สามารถผลิตสารภูมิต้านทานออกมาเป็นปฏิกิริยาต่อต้านโรคร้ายหลายโรค ในสถานการณ์ปัจจุบัน ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 นี้
 

ชุดตรวจที่สามารถตรวจจับปฏิกิริยาของระบบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสSARS-CoV-2  จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีน ทั้งยังสามารถช่วยให้เราเข้าใจในรูปแบบและอัตราการแพร่กระจายของเชื้อร้ายนี้ในกลุ่มประชากรทั่วไป รวมถึงยังอาจสามารถระบุได้ว่าผู้ใดมีภูมิต้านทานไวรัสตัวนี้แล้ว หากมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนเพียงพอ ทั้งนี้ ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 ยังไม่มีข้อมูลจากงานวิจัยใดที่ระบุและยืนยันได้ว่าการมีสารภูมิต้านทานต่อไวรัส SARS-CoV-2  อยู่ในร่างกายจะมีผลเท่ากับมีภูมิต้านทานการติดเชื้อซ้ำในอนาคต ชุดตรวจสารภูมิต้านทานที่เหมาะสมจะต้องสามารถตรวจจับสารภูมิต้านทานไวรัสชนิดนี้ได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ไปตรวจจับสารภูมิต้านทานของโรคอื่น ๆ เช่นไข้หวัดใหญ่ ซึ่งอาจทำให้เกิดการตรวจผิดพลาดได้ การตรวจผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้รับการตรวจได้รับผลตรวจเป็นบวก ทั้งที่เลือดของผู้ตรวจไม่ได้มีสารภูมิต้านทานไวรัส SARS-CoV-2   แต่อย่างใด

 

เกี่ยวกับการตอบสนองต่อการระบาดของโรคโควิด-19 จากโรช

การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นปรากฎการณ์ที่ยังคงเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องทั่วโลก โดยมีสถานการณ์ในแต่ละประเทศที่แตกต่างกันไป โรชกำลังทำงานร่วมกับผู้ให้บริการทางสาธารณสุข ศูนย์วิจัย หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยสามารถเข้าถึงชุดตรวจและการดูแลรักษาที่จำเป็น
 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา โรชได้รับใบอนุญาตการใช้งานเวชภัณฑ์ฉุกเฉินจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา เพื่อนำชุดตรวจระดับโมเลกุลมาใช้ตรวจหาไวรัส SARS-CoV-2  ซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 โดยชุดตรวจดังกล่าวนี้มีจำหน่ายในประเทศที่ยอมรับมาตรฐาน ซีอี มาร์ค ต่อมา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม โรชได้ประกาศว่าชุดตรวจสารภูมิต้านทานโรคโควิด-19 ที่มุ่งตรวจหาสารภูมิต้านทานในเลือดของผู้ป่วยนั้น ได้รับใบอนุญาตการใช้งานเวชภัณฑ์เป็นกรณีฉุกเฉินเช่นกัน และพร้อมวางจำหน่ายในประเทศที่ยอมรับมาตรฐาน ซีอี มาร์ค  ส่วนในเดือนมิถุนายน โรชได้รับใบอนุญาตกรณีฉุกเฉินอีกครั้ง สำหรับการใช้ชุดตรวจในการตรวจหาอาการอักเสบขั้นรุนแรงในผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าป่วยจากโรคโควิด-19 ส่วนการเปิดตัวซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถคัดกรอง ตรวจโรค และเฝ้าสังเกตอาการของผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้นอีกด้วย โรชยังคงทำงานร่วมกับรัฐบาลและหน่วยงานสาธารณสุขมากมายทั่วโลก และยังได้เพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอย่างมากเพื่อให้ชุดตรวจเหล่านี้มีปริมาณเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วโลก

ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้ โรชยินดีที่จะทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับทั้งรัฐบาล ผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข และทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกันเอาชนะภัยร้ายจากโรคระบาด
 

เกี่ยวกับ เอสดี ไบโอเซ็นเซอร์ (SD Biosensor)

เอสดี ไบโอเซ็นเซอร์ (SD Biosensor) เป็น บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชุดตรวจวินิจฉัยชีวภาพระดับโลก ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับภายนอกร่างกายโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เอสดี ไบโอเซ็นเซอร์ (SD Biosensor) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวการตรวจวินิจฉัยระดับน้ำตาลในเลือด ไกลเคตฮีโมโกลบิน และคอเลสเตอรอลทั่วโลกและด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เอสดี ไบโอเซ็นเซอร์ จึงมุ่งมั่นที่จะเป็น บริษัทผู้นำธุรกิจการตรวจวินิจฉัยภายนอกร่างกายระดับโลกอ้างอิง

[1] The Emergency Use Authorization (EUA) authority allows FDA to help strengthen the nation’s public health protections against CBRN threats by facilitating the availability and use of medical countermeasures needed during public health emergencies http://www.fda.gov/home