Media Release

กรุงเทพมหานคร, 05.05.2021

โรชฯ จัดกิจกรรมต้อนรับวันเบาหวานโลกประจำปี 2563 ตอกย้ำความสำคัญของการติดตามระดับน้ำตาลในเลือดอย่างต่อเนื่อง

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ ประเทศไทย (จำกัด) แผนกธุรกิจเบาหวาน เดินหน้าจัดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักและให้ความสำคัญกับการติดตามระดับน้ำตาลในเลือดอย่างใกล้ชิด ข้อมูลสถิติล่าสุดของผู้มีภาวะเบาหวานในประเทศไทยอ้างอิงจาก IDF Diabetes Atlas ฉบับที่ 9 เผย 4.2 ล้านคนของประชากรไทยมีภาวะเบาหวาน และมีความชุกของภาวะดังกล่าวสูงถึง 8.3%[1]  

สมาพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation, IDF) ได้กำหนดให้ทุกวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี   เป็น วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชากรทั่วโลกเล็งเห็นถึงความสำคัญ   ความเสี่ยง และอันตรายจากภาวะเบาหวาน ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ข้อมูลจาก IDF  Diabetes Atlas ประจำปี 2019 ยังระบุว่า 8.3 ล้านคนของประชากรไทยมีภาวะก่อนเบาหวาน (Pre Diabetes) และมีแนวโน้มจะสูงถึง 11.4 ล้านคน ภายในปี 2030[2]
 

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ ประเทศไทย (จำกัด) แผนกธุรกิจเบาหวาน จัดกิจกรรมตรวจเลือดเพื่อประเมินความเสี่ยงเบาหวานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ตึกรสา ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆนี้ เนื่องในวันเบาหวานโลกประจำปี 2563

ในปีนี้ IDF ได้กำหนดตีม ‘The Nurse and Diabetes’ เพื่อเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงบทบาทของ ’พยาบาล’ หนึ่งในบุคคลที่มีความสำคัญในการดูแลผู้มีภาวะเบาหวาน และยังเป็นกำลังสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ ในการช่วยดูแลผู้มีภาวะเบาหวานในหลากหลายบริบท

บริษัทโรชฯ แผนกธุรกิจเบาหวานเล็งเห็นถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหลายอย่างนำไปสู่การก่อให้เกิดเบาหวานชนิดที่ 2 อาทิ การรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ขาดการออกกำลังกาย และปัจจัยอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีภาวะเบาหวาน ซึ่งต้องมีการติดตามค่าระดับน้ำตาลอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังอาหาร ตลอดไปจนถึงต้องระมัดระวังการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อ ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา
 

โรชฯ จึงได้จัดกิจกรรมร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจและร้านขายยาชั้นนำ อาทิ การอบรมหลักสูตรในการดูแลและจัดการกับภาวะเบาหวานให้กับเภสัชกรผ่านการประชุมออนไลน์ กิจกรรมโรดโชว์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลเบาหวาน ตรวจน้ำตาลปลายนิ้วเพื่อประเมินความเสี่ยงเบาหวาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานออฟฟิศในสัปดาห์วันเบาหวานโลก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้และความเข้าใจในการดูแลและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากภาวะเบาหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดตามค่าระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองจากการตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผู้มีภาวะเบาหวานตลอดไปจนถึงคนใกล้ชิดของผู้มีภาวะดังกล่าว ควรให้ความสำคัญเพราะการควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงค่าปกติอยู่เสมอ จะช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่มักเกิดกับตา ไต และเท้าได้[1]