โรชฉลองครบรอบ 50 ปีในไทย พร้อมมุ่งพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบจำเพาะบุคคล การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล การเข้าถึงการรักษา และการรักษามะเร็งสำหรับผู้ป่วยชาวไทย

Read the English versionบริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด ฉลองครบรอบ 50 ปีในประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการเข้าถึงทางการแพทย์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกและในประเทศไทย ภายใต้การบริหารของ มร. ฟาริด บิดโกลิ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โรช ไทยแลนด์ เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว บริษัทได้แถลงทิศทางการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2564 สี่ประการ พร้อมทั้งกล่าวถึงแนวทางดูแลสุขภาพในอนาคต โดยมุ่งเน้นที่การดูแลสุขภาพแบบจำเพาะบุคคล การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล การเข้าถึงการรักษา และการรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยชาวไทย

บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2514 เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพของไทย ที่ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นมูลค่ากว่าหนึ่งพันล้านบาทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างมากต่อการค้นคว้าด้านมะเร็ง ภูมิคุ้มกัน โรคไตเรื้อรัง โรคติดเชื้อ และโรคหายาก โดยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ผู้ป่วยมากถึง 2.9 ล้านคนทั่วประเทศได้รับการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ของโรช ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนชนิด HER2 ที่ร่างกายตอบสนองต่อการรักษากว่า 10,000 ราย นอกจากนี้ เพื่อนำเสนอแนวทางการรักษาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังคำกล่าวที่ว่า ‘Doing now what patients need next’ บริษัทได้สนับสนุนโครงการวิจัยทางคลินิกอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีผู้ป่วยชาวไทยเกินกว่า 1,000 คนซึ่งได้รับการรักษาจากการเข้าร่วมใน 35 โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ อีกทั้ง ในบัญชียาหลักแห่งชาติยังมีผลิตภัณฑ์ของบริษัทอยู่ถึง 12 รายการ

ในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งในประเทศไทย โรช ไทยแลนด์ ได้แถลงทิศทางการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2564 สี่ประการ เพื่อเดินหน้านำเสนอแนวทางการป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโรค ที่ก้าวล้ยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งการสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับสังคมและประชาชนชาวไทย

1)   การดูแลสุขภาพแบบจำเพาะบุคคล (Personalised healthcare)

การดูแลสุขภาพที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายนับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถป้องกัน วินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น กลยุทธการดูแลสุขภาพแบบจำเพาะบุคคลของโรชมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแนวทางการรักษาและเครื่องมือตรวจวินิจฉัย ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่จัดต้องได้ทั้งในแง่ สุขภาพ คุณภาพชีวิต และโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วย

ในส่วนของมะเร็ง โรชใช้การตรวจยีนแบบครอบคลุมควบคู่ไปกับฐานข้อมูลทางคลินิกขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้การเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรชในฐานะบริษัทที่นำเสนอแนวทางการรักษาที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนหรือผู้ป่วยเฉพาะลุ่ม ได้อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถระบุประเภทของความเจ็บป่วยและวินิจฉัยผู้ป่วยได้ละเอียดถึงระดับโมเลกุล ขณะเดียวกัน โรชยังร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วนที่ทำงานด้านการรักษามะเร็ง เพื่อมอบการดูแลสุขภาพแบบจำเพาะบุคคลที่ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การวิเคราะห์ และเทคโนโลยี

2) การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล

โรชแสวงหาประโยชน์จากระบบดิจิตอลและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในฐานะผู้บุกเบิกระดับโลกด้านการรักษาและการตรวจวินิจฉัย ที่เน้นการใช้วิทยาศาสตร์ขั้นสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน กลยุทธ์ของ โรช ไทยแลนด์ ก็คือการกำหนดแนวทางการรักษาให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ป่วยแต่ละรายให้มากที่สุด ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของบริษัท ซึ่งช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรทางการแพทย์

จากข้อมูลแบบจำเพาะบุคคลที่ตรงประเด็น โรชมุ่งนำเสนอประสบการณ์การมีปฏิสัมพันธ์ผ่านหลายช่องทางอย่างไร้รอยต่อและเปี่ยมไปด้วยข้อมูล โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับสองบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Flatiron และ Foundation Medicine เพื่อจัดเก็บและนำข้อมูลของผู้ป่วยในเครือข่ายกว่า 58,000 รายการ มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งจะช่วยในการช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยให้พวกเขารักษาผู้ป่วยได้ผลดีขึ้นตลอดระยะเวลารักษา นอกจากนั้น โรชยังเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร ด้วยโปรแกรมฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในระบบสุขภาพ จึงทำให้บุคลากรของโรชสามารถสร้างความแตกต่างเชิงบวกให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ได้

อีกทั้ง ยังมีการจัดทำแพตฟอร์มออนไลน์ LungAndMe ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ช่วยให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งปอดได้เข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการดูแลตัวเอง เป็นศูนย์รวมของการถ่ายทอดเรื่องราวให้กำลังใจ และบันทึกอาการให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย

3) การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ

โรชเชื่อมั่นว่าทุกคนควรมีสิทธิ์เข้าถึงการดูแลสุขภาพได้อย่างเท่าเทียม ดังนั้น บริษัทจึงยึดมั่นในพันธกิจที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงการดูแลสุขภาพได้ง่ายและทันท่วงที ผ่านการผลักดันสิทธิเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้ป่วยที่ชำระค่าใช้จ่ายจากการรักษาด้วยตัวเอง โรช ไทยแลนด์ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางการเงินและบริษัทประกันภัยทั่วประเทศ เพื่อเสนอโปรแกรมช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อให้เริ่มการรักษาหรือดำเนินการรักษาต่อได้ตลอดระยะเวลาอันสมควร

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2563 โรช ไทยแลนด์ ยังสนับสนุนเงินทุนให้กับ Agnos Heath สตาร์ทอัพไทยสายเฮลท์เทค ซึ่งเป็นทีมที่ชนะเลิศจากการจัดประกวด Roche Open Innovation Challenges for ‘Greater Accessibility’ เพื่อร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มสำหรับกลุ่มผู้ป่วย โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI

4) การรักษามะเร็งของผู้ป่วยไทย

โรช ไทยแลนด์ รับมือกับความท้าทายในการวินิจฉัยโรคมะเร็งและการเข้าถึงการรักษาระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19โดยในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นกว่า 190,636 ราย และมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งกว่า 124,866[1] ราย ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งเต้านม โรช ไทยแลนด์ มีบทบาทสำคัญต่อการต่อสู้เพื่อรักษาโรคมะเร็งหลากหลายชนิด โดยจับมือกับพันธมิตรด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อให้หาทางออกดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด ตลอดจนให้การสนับสนุนและขยายโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวิจัยทางคลินิก

ในขณะเดียวกัน โรชเดินหน้าพัฒนาการรักษาและเครื่องมือวินิจฉัยสำหรับผู้ป่วยโรคอื่นๆ พร้อมทำงานร่วมกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะยังคงได้รับการตรวจคัดกรอง การรักษา และการดูแลที่จำเป็น ในช่วงเวลาอันท้าทายเช่นนี้

มร. ฟาริด บิดโกลิ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โรช ไทยแลนด์ เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว กล่าวว่า: “ด้วยมาตรฐานและศักยภาพระดับโลก ควบคู่กับประสบการณ์กว่า 50 ปีในประเทศไทย โรช ไทยแลนด์ พร้อมเดินหน้าที่เข้าถึงได้สู่การดูแลสุขภาพแบบจำเพาะบุคคลที่เข้าถึงได้และระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพ เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงยาและการรักษาที่จำเป็น ทั้งนี้ ผมขอขอบคุณพนักงาน โรช ไทยแลนด์ ที่ทำงานหนักกันอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพในทุกโอกาส ไม่ว่าบริษัทของเราจะลงมือด้วยตัวเองหรือร่วมกันกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับระบบสาธารณสุขก็ต้องหาแนวทางควบคุมค่าใช้จ่าย ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ โรช ไทยแลนด์ ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาเหล่านี้ เหมือนอย่างที่คนของโรชพูดกันเสมอว่า ความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมการดูแลสุขภาพนั้นจะมีความหมาย ก็ต่อเมื่อมันเป็นสิ่งที่คนจับต้องได้ ในเวลาที่พวกเขาต้องการมัน”

ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านการดูแลสุขภาพ โรชได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบจาก โควิด-19 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ปัจจุบัน บริษัทได้พัฒนาโซลูชันการวินิจฉัยมากมาย เพื่อช่วยตรวจหาและวินิจฉัยการติดเชื้อในผู้ป่วย รวมถึงให้การสนับสนุนด้านดิจิตอลให้กับระบบสาธารณสุข

ในการวิจัยด้านการบำบัดของเรา โรช มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการรักษาโควิด-19 โดยเริ่มจากศึกษาตัวยาที่มีความเป็นไปได้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประกอบรวมกับการตรวจวิเคราะห์โมเลกุลต่างๆ นอกจากนี้ โรช ไทยแลนด์ ยังให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยด้วยการบริจาคชุดตรวจคัดกรอง SARS-COV-2 จำนวน 3,300 ชุด หน้ากาก 38,000 ชิ้น รวมถึงการศึกษาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์มากกว่า 1,400 คน ตลอดจนมอบยารักษาโรคที่สำคัญ

โรชตระหนักดีว่าผลกระทบของโควิด-19 ไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะผู้ติดเชื้อเท่านั้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราร่วมงานกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยและทั่วโลก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยยังคงได้รับการตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และรักษา แม้อยู่ในช่วงเวลาที่ท้าทายของการแพร่ระบาดนี้ สิ่งที่เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากการระบาดในครั้งนี้ ก็คือเราต้องร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความยั่งยืนให้เครือข่ายการดูแลสุขภาพ อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ” ม.ร. ฟาริด กล่าวปิดท้าย

การอ้างอิง

This website contains information on products which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that we do not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin. which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid

ติดต่อสาขาของโรชlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeเกี่ยวกับโรชหน่วยธุรกิจยาร่วมงานกับเราข่าวสารบทความRoche Privacy PolicyRoche Privacy Notice (HCPs)Roche Privacy Policy for PatientsRoche Privacy Policy for Contract PartiesRoche Privacy & Communication TermsLegal statementCCTV Privacy