หน่วยธุรกิจการตรวจวินิจฉัย

โรช ไดแอกโนสติกส์ มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ผู้คนสามารถควบคุมการดูแลสุขภาพของตนเองในปัจจุบัน เพื่อการมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

เพิ่มเติม

ทำความรู้จักกับ โรช

โรช ฟาร์มาซูติคอลส์ มุ่งเน้นในเรื่องการผลักดันความเป็นเลิศในทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสำหรับผู้ป่วยทั่วโลก

ตอบโจทย์ ตรงจุด

Patient Solutions ที่เข้าใจผู้ป่วย นอกเหนือจากแรงสนับสนุนที่ดีจากผู้คนรอบข้างแล้ว โรช ขอเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนด้วยตัวช่วยอื่นๆ ที่ออกแบบมาด้วยความเข้าใจปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย

เพิ่มเติม