โรช ฟาร์มาซูติคอลส์

โรช ฟาร์มาซูติคอลส์ มุ่งเน้นในเรื่องการผลักดันความเป็นเลิศในทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสำหรับผู้ป่วย โรชได้ผนวกรวมเอาการศึกษาวิจัยอันล้ำสมัยที่โรช เจเนนเทคในสหรัฐฯ ชูไกในญี่ปุ่น และพันธมิตรอีกกว่า 150 รายในประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้ากับความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรขนาดใหญ่ในระดับโลกในการดำเนินงานด้านการพัฒนาทางคลินิก, การผลิต และการค้า ด้วยการที่ฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ยามีรายการผลิตภัณฑ์ยาที่ครอบคลุมโรคเกือบทุกชนิด จึงทำให้โรชเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการและจัดจำหน่ายชั้นนำของโลกสำหรับยาที่ให้การรักษาโรคที่มีการดำเนินโรคในระยะต่างๆ