โรช ไทยแลนด์ ร่วมต้านภัยมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลก ส่งเสริมแนวคิด ‘Close the Care Gap’

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – โรช ไทยแลนด์ บริษัทด้านไบโอเทคชั้นนำของโลก รณรงค์ต้านภัยมะเร็งในวันมะเร็งโลกอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการรณรงค์วันมะเร็งโลกหรือ World Cancer Day ภายใต้ธีม ‘Close the Care Gap’ ลดวิกฤตปัญหาผู้ป่วยมะเร็ง สู่ความเท่าเทียมด้านการรักษา ของสมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล (UICC) ที่ผ่านมา โรชมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการสุขภาพต่าง ๆ โดยยังคงมุ่งเน้นในเรื่องการผลักดันความเป็นเลิศในทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ในรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย ตั้งแต่ผลักดันการวิจัยทางคลินิก ช่วยคนไทยเข้าถึงนวัตกรรมการตรวจวินิจฉัย ตลอดจนการรักษา เพื่อจัดการกับความท้าทายที่เกิดจากโรคมะเร็งในประเทศไทย 

โรคมะเร็งในประเทศไทย: ปัญหาระดับชาติที่ยังเพิ่มมากขึ้น  

โรคมะเร็งถือเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญในประเทศไทย โดยในแต่ละวัน พบผู้ป่วยรายใหม่ในไทยกว่า 400 ราย หรือกว่า 140,000 รายในแต่ละปี ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์เผยว่าในปี 2565 อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในประเทศไทยสูงถึง 230 รายต่อวันหรือประมาณ 84,000 รายต่อปี และจากข้อมูลของสำนักงานวิจัยโรคมะเร็งระหว่างประเทศ (IARC) มะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทยได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม โดยสถิติเหล่านี้ เน้นย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการเพิ่มความตระหนักรู้ การเริ่มตรวจหาโรคตั้งแต่เนิ่น ๆ และการปรับปรุงการเข้าถึงการรักษาที่ครอบคลุมสำหรับประชากรชาวไทยทุกคน 

นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2567 มีเป้าหมาย ยกกระดับ 30 บาท ที่มีการกำหนด Quick Win ให้เห็นผลใน 100 วันแรก หนึ่งในเป้าหมายนี้ รวมถึง โครงการมะเร็งครบวงจร โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งส่วนภูมิภาค และภาคเครือข่าย เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านโรคมะเร็ง โดยโรช ไทยแลนด์ มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการต่อสู้กับโรคมะเร็งของภาครัฐอย่างเต็มที่

ความมุ่งมั่นของโรช เพื่อ ‘Close the Care Gap’ ลดวิกฤตปัญหาผู้ป่วยมะเร็ง สู่ความเท่าเทียมด้านการรักษา

โรช ไทยแลนด์ มีส่วนร่วมโครงการริเริ่มต่าง ๆ เพื่อจัดการกับความท้าทายที่เกิดจากโรคมะเร็งในประเทศอย่างดีเสมอมา ซึ่งรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ผ่านแคมเปญการศึกษา โครงการเข้าถึงชุมชน และการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ โดย โรช ตั้งเป้าที่จะให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับการป้องกันมะเร็ง การตรวจหามะเร็งตั้งแต่เนิ่น ๆ และทางเลือกในการรักษามะเร็งในปัจจุบัน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โรช  เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับมะเร็งชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทยโดยเฉพาะมะเร็งตับ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งทางโลหิตวิทยา มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งดวงตา นอกจากนี้ โรช ยังลงทุนด้าน R&D อย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนกว่า 1 พันล้านบาทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เพื่อยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดย โรช มีส่วนร่วมในการพูดคุยและสานความร่วมมือกับผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อสนับสนุนนโยบายการเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพสำหรับผู้ป่วยในประเทศไทย

นายฟาริด บิดโกลิ ผู้จัดการทั่วไป โรช ไทยแลนด์ เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว กล่าวว่า “มะเร็งไม่เพียงแค่ส่งผลต่อชีวิตของผู้ป่วย แต่กระทบกระเทือนถึงครอบครัวและคนที่เรารักด้วย ที่โรช พวกเราทุกคนไม่เพียงแต่มุ่งมั่นทำงานตามบทบาทหน้าที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียม เรายังยืนหยัดต่อสู้กับโรคร้ายนี้เพื่อตัวเราและครอบครัวของพวกเราด้วย ที่ผ่านมา โรช มุ่งมั่นผลักดันให้คนไข้มะเร็งในประเทศไทยเข้าถึงการวิจัยทางคลินิก มีผู้ป่วยชาวไทยกว่า 1,200 รายได้เข้าร่วมการทดลองทางคลินิกแล้ว และปัจจุบันพนักงานมากกว่า 400 คน ทั้งสองหน่วยธุรกิจ ร่วมกันทำงานอย่างหนัก เพื่อให้ผู้ป่วยในประเทศไทยเข้าถึงการรักษาและนวัตกรรมที่ดีที่สุด เพื่อสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้นของผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยทุกคน"

นายมิไฮ อีริเมสซู กรรมการผู้จัดการ โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย)  กล่าวว่า “ในวันมะเร็งโลก เราให้ความสำคัญกับบทบาทของการตรวจวินิจฉัยในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง  ที่ โรช ไดแอกโนสติกส์ ประเทศไทย เรามีพันธสัญญาที่ให้ไว้กับทุกคนว่าจะสามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัย ที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา การดูแลและรักษาสุขภาพแบบจำเพาะบุคคล โดยผ่านความร่วมมือ และนวัตกรรมที่เรามี เราพร้อมที่จะส่งมอบศักยภาพทางด้านการตรวจวินิจฉัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อยกระดับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

นอกจากนี้ โรช ไทยแลนด์ ยังให้การสนับสนุนแก่พนักงานที่เป็นโรคมะเร็งในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ การลาป่วย กลุ่มช่วยเหลือ (support group) บริการปรึกษานักจิตวิทยา โดยเน้นย้ำถึงความทุ่มเทขององค์กร ในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานตลอดเส้นทางการรักษาโรคมะเร็ง

คุณเมี่ยง – ทักษิณา รัตนศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงและหัวหน้าฝ่ายการเงินเชิงกลยุทธ์ โรช ไทยแลนด์ กล่าวสรุปถึงการต่อสู้กับโรคร้าย เริ่มจากการเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งไปจนถึงนักเคลื่อนไหวสนับสนุนผู้ป่วย โดยกล่าวว่า "โรชไม่ได้เป็นเพียงแค่องค์กรที่ดิฉันทำงานอยู่ แต่ยังเป็นความช่วยเหลือที่ทำให้ดิฉันเป็นตัวของตัวเองได้ดีที่สุดในทุกด้านของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการเดินทางต่อสู้กับของโรคร้ายนี้ ตั้งแต่การวินิจฉัยเบื้องต้นจนถึงการรักษา โรชและผู้จัดการสายงานของดิฉัน ให้การสนับสนุนในทุกขั้นตอนและทำให้ดิฉันรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญเทียบเท่ากับพนักงานคนอื่น ๆ ในองค์กร วันนี้ ดิฉันใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้หญิงคนอื่น  ๆ ที่เผชิญกับโรคมะเร็งเต้านม ผ่านการทำงานส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนตรวจสุขภาพและดูแลตัวเองเป็นประจำ ซึ่งการมีที่ทำงานที่โอบรับการเดินทางก้าวข้ามผ่านโรคมะเร็งนี้ช่วยให้ดิฉันอยากสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเพื่อมาร่วมต่อสู้กับโรคมะเร็งไปพร้อม ๆ กัน”

ปัจจุบัน ประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของโลกยังไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่จำเป็นได้อย่างเต็มรูปแบบ มาร่วมกันปิดช่องโหว่ด้านการดูแลรักษาและสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของผู้ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง ร่วมกันสนับสนุนวันมะเร็งโลก ของสมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล (UICC) ผ่านแฮชแท็ก #WorldCancerDay #CloseTheCareGap สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูได้ที่ https://www.worldcancerday.org 

M-TH-00003599

This website contains information on products which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that we do not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin. which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid

ติดต่อสาขาของโรชlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeเกี่ยวกับโรชหน่วยธุรกิจยาร่วมงานกับเราข่าวสารบทความRoche Privacy PolicyRoche Privacy Notice (HCPs)Roche Privacy Policy for PatientsRoche Privacy Policy for Contract PartiesRoche Privacy & Communication TermsLegal statementCCTV Privacy