โรช ไทยแลนด์ ผลักดันความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อความเสมอภาคในสังคม

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล หรือ International Woman’s Day บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด (Roche) ร่วมกับตัวแทนจาก โรช มาเลเซีย และ โรช สิงคโปร์ จัดการสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “นำไปสู่ความเท่าเทียมและเสมอภาค: เราก้าวสู่ความเสมอภาคทางเพศมาไกลแค่ไหนแล้วในประเทศของเรา” โดยมีเนื้อหาในการสัมมนาเกี่ยวกับการผลักดันความสำคัญของความเสมอภาค (equity) เพื่อไปให้ถึงจุดที่ความเท่าเทียมทางเพศ (gender equality) เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคม ผ่านการแบ่งปันข้อมูลและแรงบันดาลใจจากสุภาพสตรี ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของตน

ในการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณซินดี้ บิชอพ นางแบบ นักแสดง และ ทูตสันถวไมตรีแห่งสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำประเทศไทย และคุณดาทิน พาดูกา มารีน่า มาฮาเธียร์ นักเขียนและนักเคลื่อนไหวชาวมาเลเซีย พร้อมทั้งผู้นำหญิงที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปจาก โรช มาเลเซีย และ โรช สิงค์โปร์ 

นอกเหนือจากนี้ คุณฟาริด บิดโกลิ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โรช ไทยแลนด์ เมียนมาร์ กัมพูชา และ ลาว ก็ได้ร่วมพูดคุยกับพนักงานในประเทศไทย พร้อมกับคุณ ซินดี้ บิชอพเกี่ยวกับการสนับสนุนความเท่าเทียมในสถานที่ทำงานและแนวทางการปฏิบัติต่อบุคลากรหญิง

เนื่องด้วยความเหลื่อมล้ำในสังคมที่รวมถึงที่ทำงานยังคงมีอยู่ การมีผู้นำที่ดี ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ และต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงถือเป็นที่สิ่งจำเป็น โดย คุณฟาริด บิดโกลิ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โรช ไทยแลนด์ เมียนมาร์ กัมพูชา และ ลาว เล่าถึงแรงบันดาลใจในการเป็นผู้นำในองค์กรที่มีสัดส่วนบุคลากรหญิงที่ค่อนข้างสูงว่า “ผมเติบโตท่ามกลางผู้หญิงที่แข็งแกร่ง ที่มีหลายบทบาท ไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังจากบริบททางบ้าน ครอบคัว ที่ทำงาน และ สังคมต่าง ๆ ทำให้ผมมีความเข้าอกเข้าใจและตระหนักรู้ต่อผู้อื่น และ ทำให้ผมคิดได้ว่าอยากให้พวกเขาได้รับการปฏิบัติต่ออย่างไร โดยสิ่งเหล่านี้ส่งผลในนโยบายการเป็นผู้นำของผมอย่างมาก” โดยคุณฟาริด ยึดถือการสร้างความหลากหลายในที่ทำงาน และมุ่งเน้นไปที่การสร้างสวัสดิการที่ดี และพัฒนาบุคลากรตามความเหมาะสมกับบุคคล โดยไม่ยึดเอาเพศหรือองค์ประกอบอื่น ๆ นอกเหนือจากความสามารถมามีผลต่อการปฏิบัติ คุณฟาริดกล่าวอีกว่า “ที่โรช ผมมองหาแต่คนที่มีความคิด ทักษะ และศักยภาพที่ดี และไม่ได้ยึดติดเกี่ยวกับกรอบเรื่องเพศ และข้อจำกัดทางกายภาพอื่น ๆ เพราะความสามารถ ฝีมือ และ แนวคิดแบบผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมเล็งเห็น และองค์กรต้องการ”

ในการสนทนาครั้งนี้ มีบุคลากรหญิงจาก โรช ไทยแลนด์ ที่ได้มีประสบการณ์ตรงจากการส่งเสริมสวัสดิการสำหรับบุคลากรหญิงของโรชเข้ามาร่วมพูดคุย โดยคุณทักษิณา รัตนศักดิ์ Chief Transformation Officer and Strategic Finance Lead เป็นบุคลากรที่นอกเหนือจากการเป็นหนึ่งในพนักงานหญิงประจำสาขาประเทศไทยแล้ว ยังเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านม คุณทักษิณา ตรวจพบมะเร็งเต้านมจากการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 และได้รับการตรวจเต้านมด้วยเครื่องดิจิตัลแมมโมแกรม ซึ่งเป็นสวัสดิการพิเศษสำหรับบุคลากรหญิงในโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีที่โรชมอบให้ คุณทักษิณาไม่เคยมีอาการของโรคมะเร็งเต้านมมาก่อน ซึ่งเมื่อตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นทำให้เกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างมาก เนื่องจากกลัวว่าจะสูญเสียอาชีพด้วยความคิดที่ว่าบริษัทอาจคิดว่าความสามารถในการทำงานอาจลดลงเนื่องจากความเจ็บป่วย แต่ โรช กลับไม่เป็นเช่นนั้น คุณทักษิณาสามารถปฏิบัติงานได้ตามเดิม ไม่ได้ต้องออกจากงานแต่อย่างใด “โรช ปฏิบัติต่อเราอย่างเท่าเทียม มิใช่ผู้ป่วย และดิฉันอยากให้ผู้หญิงที่กำลังเผชิญกับเหตุการณ์เรื่องสุขภาพว่า ควรหมั่นตรวจสุขภาพ และรับการรักษาให้ถูกวิธี ซึ่งในกรณีของดิฉันคือการจำเป็นต้องตัดเต้านมทั้งเต้าออกหนึ่งข้าง ถึงแม้จะมีความกังวลในผลที่ตามมาก็ตาม แต่อยากให้ผู้หญิงมีมุมมองในสิ่งที่มีเหลือ ไม่ใช่สิ่งที่ขาด มองหาความโชคดีในความโชคร้าย หาพลังบวกจากคนไข้อื่น ๆ ด้วยกัน เต้านมหนึ่งข้างที่หายไปคือเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยในร่างกาย เรายังมีหัวใจ ปอด ตับ แขน ขา ที่แข็งแรง อย่างไรก็ตามอยากให้คำนึงถึงตัวเราก่อน เพราะหากเลือกไม่ตัดเต้านมตามที่คุณหมอแนะนำ มะเร็งจะลุกลามและรักษายากขึ้นในที่สุด”

ทั้งนี้ คุณทักษิณายังได้รวบรวมข้อคิดและประสบการณ์ของตัวเองจากการผ่านสิ่งที่ยากมาได้ และ การได้รับแรงบันดาลใจจากคนไข้ คนอื่น ๆ ไว้ที่เพจแมวนมเดียว https://www.facebook.com/onebreastcat/ เพื่อที่จะส่งต่อกำลังใจและให้คนไข้ที่เพิ่งได้รับการตรวจว่ามะเร็งเต้านม ได้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธี อย่ากลัวที่จะเป็นแมวนมเดียว

คุณ ซินดี้ บิชอพ ได้กล่าวในฐานะทูตสันถวไมตรีแห่งสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำประเทศไทย ถึงความยากลำบากที่ผู้หญิงจำนวนมากต้องเจอในสังคม เช่น การถูกกดทับทางสังคมจากบรรทัดฐาน บริบท และขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ว่าผู้หญิงควรเป็นเช่นไร สิ่งนี้ ทำให้คุณซินดี้ต้องการปลุกพลังผู้หญิงในการใช้สิทธิ์และเสียงของตนเอง เพื่อแสดงให้สังคมเห็นว่าผู้หญิงเองก็มีสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกัน “คิดเอาไว้เสมอว่าคุณคือผู้นำ คุณไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งหัวหน้าในการจะเป็นผู้นำ คุณสามารถเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังและคนรุ่นก่อนได้เลยทันที” คุณซินดี้เสริมในการชี้แนะแนวทางการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม สุดท้ายนี้คุณซินดี้กล่าวชมเชย โรช อีกว่า “เป็นโชคดีของบุคลากรโรชที่ได้เข้ามาทำงานกับองค์กรที่ไม่แค่ตระหนักถึงความสำคัญของความเท่าเทียมทางเพศ แต่ยังปฏิบัติ ตามแนวทางที่วาดไว้ในการสนับสนุนความเท่าเทียม การมีบุคลากรที่มีความสามารถและองค์กรที่ปลูกฝังในเรื่องของความหลากหลายทางความคิดเห็นและทักษะที่ต่างกัน ทำให้เกิดผลดีต่องทั้งสังคมและองค์กร
โรชทำเรื่องนี้ได้อย่างดีเยี่ยม”

สุดท้ายแล้ว บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้หญิงทุกคน มองเห็นคุณค่าของความแตกต่างของพนักงานทั้งในองค์กรและสังคม โดยหวังว่าความเหลื่อมล้ำจะหมดไป โรชยังสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Diversity and Inclusion (D&I) และถือเป็นเป้าหมายหนึ่งของโรช ในการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในองค์กร

M-TH-00002836

This website contains information on products which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that we do not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin. which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid

ติดต่อสาขาของโรชlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeเกี่ยวกับโรชหน่วยธุรกิจยาร่วมงานกับเราข่าวสารบทความRoche Privacy PolicyRoche Privacy Notice (HCPs)Roche Privacy Policy for PatientsRoche Privacy Policy for Contract PartiesRoche Privacy & Communication TermsLegal statementCCTV Privacy