21 ก.ค.63 เสวนาสด “วิถีใหม่ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ยุค COVID-19”

Read the English version

กรุงเทพมหานคร, 16 กรกฎาคม 2563 - โรช ไทยแลนด์ ชวนร่วมฟังเสวนาสดในหัวข้อ “วิถีใหม่ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ยุค COVID-19” วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 – 11:00 น. ร่วมรับฟังแนวทางและนวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ และถามตอบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งในเมืองไทย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อและเกิดภาวะแทรกซ้อน สามารถลดความกังวลเมื่อต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19

นายฟาริด บิดโกลิ ผู้จัดการทั่วไปบริษัท โรช ไทยแลนด์ พม่า กัมพูชา และลาว กล่าวว่า “ผู้ป่วยโรคมะเร็งบางรายพร้อมด้วยผู้ดูแลจำเป็นต้องได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และแต่ละครั้งต้องอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลายาวนานหลายชั่วโมง ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 มากขึ้น การแพทย์แบบวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 จึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในปัจจุบัน และลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยเป็นการเสนอทางเลือกใหม่ที่ช่วยลดระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาลได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์1,2  นอกจากนี้ ปัจจุบันบางโรงพยาบาลในประเทศไทยและในต่างประเทศ มีโครงการให้ยาโรคมะเร็งที่บ้านหรือใกล้บ้าน และการทำเทเลเมดิซีนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการแพทย์วิถีใหม่ที่น่าสนใจ”

ในการเสวนานี้ ผู้เข้าฟังจะได้รับทราบข้อมูลในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่

  • “การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่เปลี่ยนไปในยุค COVID-19” โดย ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์

  • “นวัตกรรมและทางเลือกใหม่ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในยุค COVID-19” โดย นพ.ชวลิต หล้าคำมี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา โรงพยาบาลยันฮี

  • “กรณีตัวอย่างของผู้ป่วยมะเร็งในสิงคโปร์ที่ได้รับการรักษาใกล้บ้าน” โดย ศาสตราจารย์ ลี ซู ชิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา จากสถาบันมะเร็ง มหาวิทยาลัยเเห่งชาติสิงคโปร์ (NCIS) 

ขอเชิญชวนผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ดูแล และครอบครัว รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ เชิญลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง และสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ 

การอ้างอิง

  1. Cancer Medicine 2016; 5(3):389–397

  2. PLOS ONE 2016; 11(6): e0157957

This website contains information on products which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that we do not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin. which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid

ติดต่อสาขาของโรชlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeเกี่ยวกับโรชหน่วยธุรกิจยาร่วมงานกับเราข่าวสารบทความRoche Privacy PolicyRoche Privacy Notice (HCPs)Roche Privacy Policy for PatientsRoche Privacy Policy for Contract PartiesRoche Privacy & Communication TermsLegal statementCCTV Privacy