โรช ชิลเดรนส์ วอล์ค – Roche Children’s Walk 2020

เดินหน้าระดมทุน ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย
Read the English version

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด และ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมระดมทุนประจำปี ‘‘โรช ชิลเดรนส์ วอล์ค 2020’’ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ภายใต้แนวคิด Let’s go! เพื่อเดินหน้าช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เจ็บป่วยและครอบครัวให้เข้าถึงโอกาสทางการรักษาที่เท่าเทียมและสามารถดำรงชีวิตในสังคมต่อไปได้อย่างมีคุณภาพดี

‘โรช ชิลเดรนส์ วอล์ค’ เป็นกิจกรรมการกุศลประจำปีที่ใหญ่ที่สุดขององค์กร ซึ่งริเริ่มโดยพนักงานในปี พ.ศ. 2546 เพื่อร่วมมือกันช่วยเด็กๆ ให้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยแบ่งเงินที่ระดมทุนได้ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะจัดสรรผ่าน Roche Employee Action and Charity Trust (Re & Act) เพื่อร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการมอบความช่วยเหลือ เช่น การปรับปรุงสภาพโรงเรียนในประเทศมาลาวีร่วมกับ UNICEF การสร้างบ้านเด็กกำพร้าในประเทศเอธิโอเปียร่วมกับ Selam Children’s Village การมอบทุนการศึกษาในประเทศเคนยาร่วมกับ Aiducation เป็นต้น เงินระดมทุนอีกส่วนหนึ่งจะนำไปบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลในประเทศที่โรชดำเนินกิจการอยู่ รวมถึงในประเทศไทยด้วย

แม้ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์โควิด-19 แต่เงินระดมทุนที่มาจากพนักงานของโรชในประเทศไทยทั้ง 451 คน กลับมากกว่าปีก่อนๆ คือสูงถึง 500,000 บาท เงินจำนวนนี้ได้นำไปบริจาคให้แก่มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลโทหญิง แพทย์หญิง ทิพย์ ศรีไพศาล ประธานมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมสมทบเงินเพิ่มให้อีกเท่าตัวของเงินที่พนักงานระดมทุนกันได้ ทำให้ ‘โรช ชิลเดรนส์ วอล์ค 2020’ มียอดเงินรวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท

มร. ฟาริด บิดโกลิ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โรช ไทยแลนด์ เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว กล่าวว่า “ผมรู้สึกภูมิใจที่พนักงานของโรชยังคงร่วมสานต่อกิจกรรมระดมทุนประจำปี ‘โรช ชิลเดรนส์ วอล์ค’ อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังทำสถิติยอดเงินระดมทุนจากพนักงานสูงถึง 500,000 บาท อย่างไรก็ดี หัวใจสำคัญของ ‘โรช ชิลเดรนส์ วอล์ค’ ไม่ได้อยู่ที่ตัวเลข แต่คือการมอบความใส่ใจ การเข้าไปมีส่วนร่วม และการสนับสนุน ดังนั้น ในปีพ.ศ. 2563 นี้ เราจึงตัดสินใจบริจาคเงินที่ได้จากกิจกรรมระดมทุนให้แก่มูลนิธิโรคเลือกออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ด้วยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือนี้จะนำพาคุณภาพชีวิตที่ดีและอนาคตอันสดใสมาสู่ผู้ป่วยเด็กและเยาวชน”

กิจกรรมระดมทุนปีนี้เริ่มต้นขึ้นในเดือนเมษายน ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 องค์กรได้คำนึงถึงมาตรการทางสาธารณสุข ว่าด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม ทำให้มีกิจกรรมพิเศษกว่าทุกๆ ปี ไม่ว่าจะเป็น virtual walk จำนวนกว่า 100,000,000 ก้าว การจำหน่ายเสื้อยืดและหน้ากากผ้า การแข่งขันร้องเพลง การจับสลากสอยดาว การประมูลสินค้าออนไลน์ และการซื้อขายสินค้าต่างๆ บน online marketplace ซึ่งได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากพนักงาน

มร. มิไฮ อีริเมสซู ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค) โรช ไดอะบิทีส แคร์ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เช่นเดียวกับเงินระดมทุนที่มาจากพนักงานโรชในอีก 169 สำนักงาน 76 ประเทศทั่วโลก ส่วนหนึ่งของเงินบริจาคจากพนักงานโรชในประเทศไทยจะนำไปมอบให้เด็กๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา โภชนาการ สาธารณสุขเบื้องต้น และการพัฒนาสังคม นอกจากนี้ ‘โรช ชิลเดรนส์ วอล์ค’ ยังไม่ใช่แค่กิจกรรมระดมทุนธรรมดา แต่ความสำคัญของกิจกรรมนี้คือการได้ถ่ายทอดเจตนารมย์ที่จะช่วยเหลือเด็กๆ และนับได้ว่าเป็นกิจกรรมเพิ่มพูนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพนักงาน บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด โรช ไดอะบิทีส แคร์ และบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในนามครอบครัว OneRoche”

วรียา รุธิรพงษ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานด้วนกฎระเบียบ (คนกลาง) หนึ่งในพนักงานจากบริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบเงินระดมทุน ‘โรช ชิลเดรนส์ วอล์ค 2020’  กล่าวถึงความรู้สึกและความประทับใจว่า “ส่วนหนึ่งของการทำงานที่โรช ทำให้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับเวชภัณฑ์และการนำเข้าเวชภัณฑ์ จึงเกิดความรู้สึกเห็นใจผู้ป่วยที่ต้องเผชิญความท้าทายและความยากลำบากในการต่อสู้กับโรค ดังนั้น จึงอยากเป็นกำลังเล็กๆ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย รวมทั้งขยายโอกาสในการเข้าถึงยาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สำหรับกิจกรรมระดมทุน ‘โรช ชิลเดรนส์ วอล์ค 2020’ นับเป็นการมอบความใส่ใจให้ผู้ป่วยเด็กโรคหายาก อย่างโรคฮีโมฟีเลีย ได้เติบโตในสังคมอย่างมีความสุข แม้ปีนี้จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ยอดเงินระดมทุนในหมู่พนักงานกลับเพิ่มขึ้นกว่าทุกปี เนื่องจากทุกคนในองค์กรเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของโครงการนี้ จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเติมกำลังใจให้กับน้อง ๆ ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียค่ะ”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลโทหญิง แพทย์หญิง ทิพย์ ศรีไพศาล ประธานมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย กล่าวเนื่องในโอกาสที่ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้ว่า “ดิฉันขอขอบคุณบริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด โรช ไดอะบิทีส แคร์ และ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่จัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อมอบความช่วยเหลือให้แก่เด็กๆ และเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ทางมูลนิธิฯ ตั้งเป้าที่จะนำเงินบริจาคนี้ไปผลักดันกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย”

ปัจจุบัน มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทยจัดตั้งมาเป็นระยะเวลา 17 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้ทัดเทียมกับผู้ป่วยในประเทศที่เจริญแล้ว ตามพันธกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่

  1. ผลักดันเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย ให้บรรจุอยู่ในสิทธิการเบิกจ่ายต่าง ๆ เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิเบิกจ่ายข้าราชการ

  2. ประชาสัมพันธ์และเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเข้าถึงสิทธิการรักษาอย่างเท่าเทียมและมีประโยชน์สูงสุด

  3. สร้างความแข็งแกร่งและความสัมพันธ์อันดีภายในเครือข่ายผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย

  4. ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์ ผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ดูแล เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและพร้อมรับมือกับความท้าทายจากโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย เช่น การอบรมการฉีดยา การดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย เป็นต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมระดมทุนประจำปี โรช ชิลเดรนส์ วอล์ค และบทบาทของพนักงานเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ จากทั่วโลก สามารถเข้าชมได้ที่ https://www.roche.com/sustainability/philanthropy/childrenswalk.html

This website contains information on products which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that we do not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin. which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid

ติดต่อสาขาของโรชlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeเกี่ยวกับโรชหน่วยธุรกิจยาร่วมงานกับเราข่าวสารบทความRoche Privacy PolicyRoche Privacy Notice (HCPs)Roche Privacy Policy for PatientsRoche Privacy Policy for Contract PartiesRoche Privacy & Communication TermsLegal statementCCTV Privacy