โรชฯ จัดกิจกรรมต้อนรับวันเบาหวานโลกประจำปี 2563 ตอกย้ำความสำคัญของการติดตามระดับน้ำตาลในเลือดอย่างต่อเนื่อง

English version

กรุงเทพมหานคร - บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ ประเทศไทย (จำกัด) แผนกธุรกิจเบาหวาน เดินหน้าจัดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักและให้ความสำคัญกับการติดตามระดับน้ำตาลในเลือดอย่างใกล้ชิด ข้อมูลสถิติล่าสุดของผู้มีภาวะเบาหวานในประเทศไทยอ้างอิงจาก IDF Diabetes Atlas ฉบับที่ 9 เผย 4.2 ล้านคนของประชากรไทยมีภาวะเบาหวาน และมีความชุกของภาวะดังกล่าวสูงถึง 8.3%[1]

สมาพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation, IDF) ได้กำหนดให้ทุกวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี   เป็น วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชากรทั่วโลกเล็งเห็นถึงความสำคัญ   ความเสี่ยง และอันตรายจากภาวะเบาหวาน ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ข้อมูลจาก IDF  Diabetes Atlas ประจำปี 2019 ยังระบุว่า 8.3 ล้านคนของประชากรไทยมีภาวะก่อนเบาหวาน (Pre Diabetes) และมีแนวโน้มจะสูงถึง 11.4 ล้านคน ภายในปี 2030[2]

ในปีนี้ IDF ได้กำหนดตีม ‘The Nurse and Diabetes’ เพื่อเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงบทบาทของ ’พยาบาล’ หนึ่งในบุคคลที่มีความสำคัญในการดูแลผู้มีภาวะเบาหวาน และยังเป็นกำลังสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ ในการช่วยดูแลผู้มีภาวะเบาหวานในหลากหลายบริบท

บริษัท โรชฯ แผนกธุรกิจเบาหวานเล็งเห็นถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหลายอย่างนำไปสู่การก่อให้เกิดเบาหวานชนิดที่ 2 อาทิ การรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ขาดการออกกำลังกาย และปัจจัยอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีภาวะเบาหวาน ซึ่งต้องมีการติดตามค่าระดับน้ำตาลอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังอาหาร ตลอดไปจนถึงต้องระมัดระวังการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อ ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวล

โรชฯ จึงได้จัดกิจกรรมร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจและร้านขายยาชั้นนำ อาทิ การอบรมหลักสูตรในการดูแลและจัดการกับภาวะเบาหวานให้กับเภสัชกรผ่านการประชุมออนไลน์ กิจกรรมโรดโชว์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลเบาหวาน ตรวจน้ำตาลปลายนิ้วเพื่อประเมินความเสี่ยงเบาหวาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานออฟฟิศในสัปดาห์วันเบาหวานโลก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้และความเข้าใจในการดูแลและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากภาวะเบาหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดตามค่าระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองจากการตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผู้มีภาวะเบาหวานตลอดไปจนถึงคนใกล้ชิดของผู้มีภาวะดังกล่าว ควรให้ความสำคัญเพราะการควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงค่าปกติอยู่เสมอ จะช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่มักเกิดกับตา ไต และเท้าได้[1]

อ้างอิง

  1. https://www.diabetesatlas.org/upload/resources/2019/IDF_Atlas_9th_Edition_2019.pdf

  2. https://www.diabetesatlas.org/upload/resources/2019/IDF_Atlas_9th_Edition_2019.pdf

This website contains information on products which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that we do not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin. which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid

ติดต่อสาขาของโรชlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeเกี่ยวกับโรชหน่วยธุรกิจยาร่วมงานกับเราข่าวสารบทความRoche Privacy PolicyRoche Privacy Notice (HCPs)Roche Privacy Policy for PatientsRoche Privacy Policy for Contract PartiesRoche Privacy & Communication TermsLegal statementCCTV Privacy