ทางเลือกเพื่อผู้ป่วยและผู้ดูแล

โรคมะเร็งนับได้ว่าเป็นวิกฤตสุขภาพของชีวิตคนไทยและผู้คนทั่วโลกมานานกว่า 20 ปี

แม้จะดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีและไม่อาการผิดปกติใดๆ โรคมะเร็งนี้อาจเกิดขึ้นได้กับเราหรือคนที่เรารัก โดยบางครั้งอาจจะไม่ส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า

นอกจากแนวทางการรักษาที่มีความหลากหลายของโรคและของผู้ป่วย กำลังใจจากผู้ดูแล ครอบครัวและคนรอบข้าง ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญ ด้วยเหตุนี้ ผู้ป่วยจึงไม่อยากเห็นแรงสนับสนุนที่คนรอบตัวพยายามทุ่มเทให้ต้องสูญเปล่า พวกเขามุ่งมั่นที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะและหายขาดจากโรค

โรช ไทยแลนด์ เข้าใจปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและผู้ดูแล เราจึงผนึกกำลังกับพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกันในการสร้างโซลูชั่นเพื่อขจัดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางการรักษาของผู้ป่วย (Patient journey) ซึ่งอาจได้แก่

  1. ปัญหาการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเรื่องโรคที่เชื่อถือได้และทันสมัย

  2. ปัญหาการเข้าถึงการรักษา 

  3. ความช่วยเหลือต่างๆในระหว่างการรักษา

สำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลที่ต้องรับภาระค่ารักษาด้วยตนเอง หรือจำเป็นต้องออกค่ารักษาล่วงหน้าจึงจะสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายได้ภายหลัง หากต้องการทางเลือกเพื่อจัดการสภาพคล่องทางการเงิน บริษัท บัตรกรุงไทยจำกัด มหาชน เพื่อให้ผู้ใช้ บัตรเครดิตเคทีซี (KTC) สามารถแบ่งชำระค่ารักษาพยาบาล เพื่อการรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของแพทย์เฉพาะทางโรคมะเร็ง ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

การได้รับกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยม ควบคู่ไปกับตัวช่วยในด้านการรักษาหรือเวลา ไม่ว่าปัญหาจะใหญ่แค่ไหน เราก็พร้อมเอาชนะและเดินหน้าต่อไปได้

โรช ไทยแลนด์ ขอเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันเพื่อส่งมอบแนวทางการรักษาแบบจำเพาะบุคคล พร้อมทั้งความช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับความต้องการด้านต่างๆ ตลอดเส้นทางการรักษา เราจะยกระดับระบบการดูแลสุขภาพของประเทศไทย และลงมือทำทุกอย่างตั้งแต่วันนี้เพื่อผู้ป่วยและผู้ดูแลในอนาคตต่อไป

References:

  1. https://www.who.int/cancer/country-profiles/tha_2020. Pdf

M-TH-00002380

This website contains information on products which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that we do not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin. which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid

ติดต่อสาขาของโรชlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeเกี่ยวกับโรชหน่วยธุรกิจยาร่วมงานกับเราข่าวสารบทความRoche Privacy PolicyRoche Privacy Notice (HCPs)Roche Privacy Policy for PatientsRoche Privacy Policy for Contract PartiesRoche Privacy & Communication TermsLegal statementCCTV Privacy