World Retina Day (วันจอตาโลก)

World Retina Day วันจอตาโลกปีนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เพื่อให้ผู้คนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพดวงตา

จอประสาทตาเป็นชั้นบาง ๆ ของดวงตาที่มีหน้าที่สำคัญในการมองเห็น คุณรู้หรือไม่ว่ามีผู้คนกว่า 100 ล้านคนทั่วโลกมีภาวะเกี่ยวกับโรคทางจอประสาทตา ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการตาบอด

นอกจากนี้ ทุกคนสามารถประเมินความผิดปกติทางการมองเห็นด้วยตนเองได้ง่ายๆ เพียงลองปิดตาทีละข้าง จากนั้นมองขอบประตูหรือกรอบวงกบหน้าต่าง หากเห็นเส้นบิดเบี้ยวหรือจุดพร่ามัว ควรรีบปรึกษาจักษุแพทย์ทันที หากอายุ 45 ปีขึ้นไป ควรหมั่นตรวจสุขภาพตากับจักษุแพทย์เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อการประเมินที่รวดเร็วและรับการรักษาอย่างทันท่วงที ช่วยลดการสูญเสียการมองเห็น


โรคจอประสาทตาเสื่อม (AMD) และ โรคเบาหวานขึ้นจอตา (DME) เป็นโรคทางจอประสาทตาที่เกิดจากการมีเส้นเลือดที่จอประสาทตาผิดปกติ และทำให้การมองเห็นแย่ลง ทั้งสองโรคมีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างฉับพลันและอาจเกิดกับตาเพียงข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้น ผู้ป่วยบางรายอาจไม่รู้สึกเจ็บหรือปวดบริเวณดวงตา และหากสังเกตจากภายนอกก็อาจไม่สามารถสังเกตเห็นความผิดปกติของดวงตาได้ ด้วยเหตุนี้ โรคทางสายตาจึงถือเป็นภัยเงียบ เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่เข้าใจว่าการมองเห็นไม่ชัดเป็นผลจากค่าสายตาหรือค่าแว่นที่เปลี่ยนไป หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา หรือได้รับการรักษาที่ไม่เหมาะสม อาจนำไปสู่การปัญหาการมองเห็นได้

M-TH-00003142

This website contains information on products which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that we do not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin. which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid

ติดต่อสาขาของโรชlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeเกี่ยวกับโรชหน่วยธุรกิจยาร่วมงานกับเราข่าวสารบทความRoche Privacy PolicyRoche Privacy Notice (HCPs)Roche Privacy Policy for PatientsRoche Privacy Policy for Contract PartiesRoche Privacy & Communication TermsLegal statementCCTV Privacy