21 ก.ค.63 เสวนาสด “วิถีใหม่ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ยุค COVID-19”

66

กรุงเทพมหานคร, 16 กรกฎาคม 2563 - โรช ไทยแลนด์ ชวนร่วมฟังเสวนาสดในหัวข้อ “วิถีใหม่ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ยุค COVID-19 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 – 11:00 น. ร่วมรับฟังแนวทางและนวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ และถามตอบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งในเมืองไทย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อและเกิดภาวะแทรกซ้อน สามารถลดความกังวลเมื่อต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19

นายฟาริด บิดโกลิ ผู้จัดการทั่วไปบริษัท โรช ไทยแลนด์ พม่า กัมพูชา และลาว กล่าวว่า “ผู้ป่วยโรคมะเร็งบางรายพร้อมด้วยผู้ดูแลจำเป็นต้องได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และแต่ละครั้งต้องอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลายาวนานหลายชั่วโมง ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 มากขึ้น การแพทย์แบบวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 จึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในปัจจุบัน และลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยเป็นการเสนอทางเลือกใหม่ที่ช่วยลดระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาลได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์1,2  นอกจากนี้ ปัจจุบันบางโรงพยาบาลในประเทศไทยและในต่างประเทศ มีโครงการให้ยาโรคมะเร็งที่บ้านหรือใกล้บ้าน และการทำเทเลเมดิซีนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการแพทย์วิถีใหม่ที่น่าสนใจ”

ในการเสวนานี้ ผู้เข้าฟังจะได้รับทราบข้อมูลในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่

  • “การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่เปลี่ยนไปในยุค COVID-19” โดย ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์
  • “นวัตกรรมและทางเลือกใหม่ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในยุค COVID-19” โดย นพ.ชวลิต หล้าคำมี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา โรงพยาบาลยันฮี
  • “กรณีตัวอย่างของผู้ป่วยมะเร็งในสิงคโปร์ที่ได้รับการรักษาใกล้บ้าน” โดย ศาสตราจารย์ ลี ซู ชิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา จากสถาบันมะเร็ง มหาวิทยาลัยเเห่งชาติสิงคโปร์ (NCIS)
     

ขอเชิญชวนผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ดูแล และครอบครัว รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ เชิญลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง และสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/RocheThailand

 

การอ้างอิง

[1] Cancer Medicine 2016; 5(3):389–397
[2] PLOS ONE 2016; 11(6): e0157957