Roche Children's Walk 2018 
โรชมอบโอกาสให้น้องเดินได้อีกครั้ง เพื่อเด็กด้อยโอกาสที่ป่วยโรคข้ออักเสบ

บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด และบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมระดมทุนประจำปี  ‘‘โรช ชิลเดรนส์ วอลค์ – Roche Children’s Walk’’ ครั้งที่ 15  ภายใต้แนวคิด Let’s go! ที่มุ่งหวังจะนำพาเด็กก้าวเดินไปสู่อนาคตข้างหน้าร่วมกัน ในปีนี้  มียอดเงินบริจาคทั้งจากพนักงาน และทั้งสอง บริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 980,000 บาท โดยได้มอบให้แก่เด็กด้อยโอกาสในประเทศมาลาวี เอธิโอเปีย และฟิลิปปินส์ และเด็กป่วยโรคข้ออักเสบและรูมาตอยด์ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในประเทศไทย โดยมีนายแพทย์สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นตัวแทนรับมอบ

มร.ฟิลลิป เมเยอร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โรช ไทยแลนด์  จำกัด กล่าวว่า “กิจกรรมโรช ชิลเดรนส์ วอล์ค เป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่โรชต้องการมอบโอกาสด้านความเป็นอยู่ สุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กๆ ทั่วโลก กว่า15 ปีมานี้ กลุ่มบริษัทโรช ได้ระดมทุนเป็นจำนวนเงินกว่า 550 ล้านบาท และบริจาคแก่โครงการที่ส่งเสริมสุขภาพและการศึกษาเด็กในนานาประเทศจำนวนมากกว่า 75 โครงการทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย”

 “ในปีนี้ กลุ่มบริษัทโรชในประเทศไทย เลือกจัดกิจกรรมจิตอาสาและมอบเงินบริจาคให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งทำหน้าที่ดูแลและรักษาโรคในเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 18 ปี ที่มีฐานะยากจนจากทั่วประเทศมานานกว่า 37 ปี ในแต่ละปี มูลนิธิฯ ดูแลเด็กป่วยจากทั่วประเทศมากถึง 350,000 รายต่อปี และมีผู้ป่วยใน 15,000 รายต่อปี”

 

 

นางสาวธันย์ชนก วงศ์พัฒนาสิน เจ้าหน้าที่ Biomarker Scientific Liaison หนึ่งในจิตอาสาผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากบริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด กล่าวถึงความรู้สึกและความประทับใจในการเข้าร่วมงาน Roche Children’s Walk 2018 ครั้งนี้ ว่า  “เป็นปีแรกที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการนี้นอกจากจะได้ช่วยคนในประเทศแล้ว ยังช่วยในต่างประเทศด้วย คิดว่าเป็นโครงการที่ดี เลยไม่ลังเลที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเลย เพราะอยากเป็นส่วนเล็กๆที่มีส่วนช่วยในการทำให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อส่วนรวม ทั้งผู้รับเป็นเด็กด้วย เด็ก คืออนาคตของชาติ เลยอยากให้โอกาสเขา ทั้งโอกาสในการรับยา การรักษา ให้เขาได้มีอนาคตที่ดีมีชีวิตที่ดี อย่างที่เห็นวันนี้ว่า เด็กๆ มีปัญหาโรคเกี่ยวกับข้ออักเสบ จะทำให้เขาขาดโอกาสหลายๆ อย่าง เช่น โอกาสในการใช้ชีวิตปกติแบบคนอื่น ได้เล่นกับเพื่อน ซึ่งนอกจากจะกระทบกับตัวเด็กโดยตรงแล้ว ยังกระทบกับครอบครัวเขาด้วย เด็กตัวเท่านี้ต้องต่อสู้กับโรคขนาดนี้ เขาต้องการกำลังใจมาก เราก็อยากเป็นกำลังใจให้เขา วันนี้ที่เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกดีมากที่ได้มาเติมกำลังใจให้น้อง ได้เป็นส่วนเล็กๆ ที่มาช่วยในงานนี้ ถ้าปีหน้ามีอีกก็จะไม่พลาดแน่นอน”