55

โรคร้ายแรงอย่างมะเร็งนับได้ว่าเป็นวิกฤตสุขภาพที่คุกคามชีวิตคนไทยและผู้คนทั่วโลกมานานกว่า 20 ปี
 

แม้คิดว่าดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีและไม่อาการผิดปกติใดๆ มาก่อนเลยก็ตาม โรคร้ายนี้อาจมาเยือนตัวเราหรือคนที่เรารักตอนไหนก็ได้ โดยไม่ส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า
 

บางคนเป็นเสาหลักของครอบครัว บางคนมีลูกเล็กที่ต้องส่งเสีย บางคนอีกไม่กี่ก้าวก็จะไปถึงความฝันที่เคยวาดไว้ แน่นอนว่าเมื่อปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นแล้ว ความวิตกกังวลย่อมตามมา จนอนาคตที่เคยวางแผนไว้อาจถูกเปลี่ยนไปตลอดกาล ความสุขที่เคยมีกลับถูกพรากไปพร้อมกับร่างกายที่กำลังต่อสู้กับภัยที่ยากจะเอาชนะได้ นอกจากแนวทางการรักษาที่ตอบโจทย์ความหลากหลายของโรคและของผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดแล้ว กำลังใจจากผู้ดูแล ครอบครัว เพื่อนฝูง ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญ ด้วยเหตุนี้ ผู้ป่วยหลายรายจึงไม่อยากเห็นแรงสนับสนุนที่คนรอบตัวพยายามทุ่มเทให้ต้องสูญเปล่า พวกเขามุ่งมั่นที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะและหายขาดจากโรคร้าย โดยบทเรียนที่ได้รับจากสถานการณ์อันยากลำบาก ได้แก่ การรับมือด้วยความรู้ การจัดการเงินได้ และการบริหารเวลา

 

pp


ทางเลือกเพื่อผู้ป่วยและผู้ดูแล

โรช ไทยแลนด์ เข้าใจปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและผู้ดูแลที่กำลังผ่าฟันมรสุมจากโรคร้าย เราจึงผนึกกำลังกับพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกันในการสร้างโซลูชั่นเพื่อขจัดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางการรักษาของผู้ป่วย (Patient journey) ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันสมัย

 


 

โครงการ RPAP (Roche Patient Assistance Program) 

การเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพก็เป็นเรื่องจำเป็น โรช ไทยแลนด์ จึงได้ริเริ่มโครงการ RPAP (Roche Patient Assistance Program) ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดหรือต้องการเข้าถึงการรักษาที่นอกเหนือจากสิทธิการเบิกจ่ายของตน จวบจนทุกวันนี้โครงการ RPAP ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 5,000 ราย และเราจะยังคงเดินหน้าเพื่อผู้ป่วยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 

KTC มอบสิทธิ์แบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาล

สำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลที่ต้องแบกรับภาระค่ารักษาด้วยตนเอง หรือจำเป็นต้องออกค่ารักษาล่วงหน้าจึงจะสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายได้ภายหลัง หากต้องการตัวช่วยเพื่อจัดการสภาพคล่องทางการเงิน บริษัท บัตรกรุงไทยจำกัด มหาชน เพื่อให้ผู้ใช้ บัตรเครดิตเคทีซี (KTC) สามารถแบ่งชำระค่ารักษาพยาบาล เพื่อการรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของแพทย์เฉพาะทางโรคมะเร็ง ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

คลิ๊ก ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


Agnos แพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบของคอมมูนิตี้เพื่อผู้ป่วย (online patient community platform) ที่นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาวิเคราะห์อาการและความเสี่ยงเฉพาะบุคคล ทำให้ผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นจะต้องพบแพทย์ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทางไปโรงพยาบาล โดยผู้ป่วยจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตนเอง พร้อมแนะนำแหล่งจำหน่ายยาที่มีมาตรฐาน ในขณะเดียวกันก็สามารถลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ และลดปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลในประเทศไทย

 

44


โรคร้ายอาจทำให้ชีวิตต้องสะดุด แต่เราจะไม่หยุดเดินหน้าต่อไป

แม้โรคร้ายอาจทำให้แผนการในชีวิตของเราต้องสะดุด แต่หากได้รับกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยม ควบคู่ไปตัวช่วยในการจัดการเงินและเวลาได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าปัญหาจะใหญ่แค่ไหน เราก็พร้อมเอาชนะและเดินหน้าต่อไปได้ โรช ไทยแลนด์ ขอเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันเพื่อส่งมอบแนวทางการรักษาแบบจำเพาะบุคคล พร้อมทั้งโซลูชั่นสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับความต้องการด้านต่างๆ ตลอดเส้นทางการรักษา เราจะยกระดับระบบการดูแลสุขภาพของประเทศไทย และลงมือทำทุกอย่างตั้งแต่วันนี้เพื่อ “ตอบโจทย์ ตรงจุด” ผู้ป่วยและผู้ดูแลในอนาคต