55

โรคร้ายแรงอย่างมะเร็งนับได้ว่าเป็นวิกฤตสุขภาพที่คุกคามชีวิตคนไทยและผู้คนทั่วโลกมานานกว่า 20 ปี

แม้คิดว่าดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีและไม่อาการผิดปกติใดๆ มาก่อนเลยก็ตาม โรคร้ายนี้อาจมาเยือนตัวเราหรือคนที่เรารักตอนไหนก็ได้ โดยไม่ส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า

บางคนเป็นเสาหลักของครอบครัว บางคนมีลูกเล็กที่ต้องส่งเสีย บางคนอีกไม่กี่ก้าวก็จะไปถึงความฝันที่เคยวาดไว้ แน่นอนว่าเมื่อปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นแล้ว ความวิตกกังวลย่อมตามมา จนอนาคตที่เคยวางแผนไว้อาจถูกเปลี่ยนไปตลอดกาล ความสุขที่เคยมีกลับถูกพรากไปพร้อมกับร่างกายที่กำลังต่อสู้กับภัยที่ยากจะเอาชนะได้ นอกจากแนวทางการรักษาที่ตอบโจทย์ความหลากหลายของโรคและของผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดแล้ว กำลังใจจากผู้ดูแล ครอบครัว เพื่อนฝูง ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญ ด้วยเหตุนี้ ผู้ป่วยหลายรายจึงไม่อยากเห็นแรงสนับสนุนที่คนรอบตัวพยายามทุ่มเทให้ต้องสูญเปล่า พวกเขามุ่งมั่นที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะและหายขาดจากโรคร้าย โดยบทเรียนที่ได้รับจากสถานการณ์อันยากลำบาก ได้แก่ การรับมือด้วยความรู้ การจัดการเงินได้ และการบริหารเวลา  

pp


ทางเลือกเพื่อผู้ป่วยและผู้ดูแล รับมือโรคร้ายอย่างตอบโจทย์ตรงจุด

โรช ไทยแลนด์ เข้าใจปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและผู้ดูแลที่กำลังผ่าฟันมรสุมจากโรคร้าย เราจึงผนึกกำลังกับพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกันในการสร้างโซลูชั่นเพื่อขจัดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางการรักษาของผู้ป่วย (Patient journey) ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันสมัย

ตัวช่วยที่เข้ามาจัดการกับปัญหานี้คือ Agnos แพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบของคอมมูนิตี้เพื่อผู้ป่วย (online patient community platform) ที่นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาวิเคราะห์อาการและความเสี่ยงเฉพาะบุคคล ทำให้ผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นจะต้องพบแพทย์ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทางไปโรงพยาบาล โดยผู้ป่วยจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตนเอง พร้อมแนะนำแหล่งจำหน่ายยาที่มีมาตรฐาน ในขณะเดียวกันก็สามารถลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ และลดปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลในประเทศไทย
 

 • การเข้าถึงการรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพก็เป็นเรื่องจำเป็น โรช ไทยแลนด์ จึงได้ริเริ่มโครงการ RPAP (Roche Patient Assistance Program) ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดทางการเงินหรือต้องการเข้าถึงการรักษาที่นอกเหนือจากสิทธิการเบิกจ่ายของตน สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ของโรชได้ จวบจนทุกวันนี้โครงการ PAP ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 5,000 ราย และเราจะยังคงเดินหน้าเพื่อผู้ป่วยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
  รายละเอียดเพิ่มเติม
  ดาวน์โหลดวิธีสมัคร
  เว็บไซต์โครงการ RPAP (Roche Patient Assistance Program)
   
 • มากไปกว่านั้น สำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลที่ต้องแบกรับภาระค่ารักษาด้วยตนเอง หรือจำเป็นต้องออกค่ารักษาล่วงหน้าจึงจะสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายได้ภายหลัง หากต้องการตัวช่วยเพื่อจัดการสภาพคล่องทางการเงิน โรช ไทยแลนด์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท บัตรกรุงไทยจำกัด มหาชน เพื่อให้ผู้ใช้ บัตรเครดิตเคทีซี (KTC) สามารถแบ่งชำระค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อการรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของแพทย์เฉพาะทางโรคมะเร็ง ตามเงื่อนไขที่กำหนด ด้วยอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% ต่อเดือน นาน 6-10 เดือน นอกจากนี้ โรช ไทยแลนด์ ยังจับมือกับพันธมิตรภาคเอกชนรายอื่นๆ ที่พร้อมจะก้าวเข้ามาร่วมมือกันมอบความช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลอีกในอนาคต
  ดาวน์โหลดรายละเอียด


แม้แต่กรณีของโรคหายากก็ไม่ควรมีใครถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง โรช ไทยแลนด์ แสวงหาแนวทางความช่วยเหลือระยะยาวให้แก่ผู้ป่วยเด็กโรคฮีโมฟีเลีย ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมและมักแสดงอาการในเด็กผู้ชาย ทำให้เลือดออกง่ายแต่หยุดยากกว่าคนทั่วไป หากเลือดออกในอวัยวะสำคัญ เช่น ช่องท้อง หรือ สมอง ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียก็อาจเสียชีวิตได้  โรช ไทยแลนด์ มีเป้าหมายระยะยาวที่จะปรับสมดุลทางกายและจิตใจให้แก่ผู้ป่วยเด็กโรคฮีโมฟิเลียและผู้ดูแล ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเพื่อลดการบาดเจ็บของข้อต่อ ช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับเด็กทั่วไป ได้เข้าสังคม ได้รับการศึกษาและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถดูแลตนเอง ประกอบอาชีพ จนถึงสามารถทำประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ในอนาคต

44


โรคร้ายอาจทำให้ชีวิตต้องสะดุด แต่เราจะไม่หยุดเดินหน้าต่อไป

แม้โรคร้ายอาจทำให้แผนการในชีวิตของเราต้องสะดุด แต่หากได้รับกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยม ควบคู่ไปตัวช่วยในการจัดการเงินและเวลาได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าปัญหาจะใหญ่แค่ไหน เราก็พร้อมเอาชนะและเดินหน้าต่อไปได้ โรช ไทยแลนด์ ขอเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันเพื่อส่งมอบแนวทางการรักษาแบบจำเพาะบุคคล พร้อมทั้งโซลูชั่นสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับความต้องการด้านต่างๆ ตลอดเส้นทางการรักษา เราจะยกระดับระบบการดูแลสุขภาพของประเทศไทย และลงมือทำทุกอย่างตั้งแต่วันนี้เพื่อ “ตอบโจทย์ ตรงจุด” ผู้ป่วยและผู้ดูแลในอนาคต