scientist at a lab

โรช ฟาร์มาซูติคอลส์ – ภาพรวมธุรกิจ
 

รู้จักโรชฟาร์มา

  • โรช เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องการผลักดันความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นยารักษาโรคชนิดใหม่ๆ สำหรับผู้ป่วย
  • โรช เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่เป็นผู้พัฒนาวิธีการรักษาแบบพุ่งเป้าออกฤทธิ์เฉพาะที่ควบคู่กับการตรวจวิฉัยโรค
  • โรช เป็นบริษัทชั้นนำของโลกด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
  • โรช เป็นบริษัทชั้นนำของโลกในการค้นคว้าและวิจัยยารักษามะเร็ง

โรช ฟาร์มาซูติคอลส์ – ภาพรวมธุรกิจ

โรช ฟาร์มาซูติคอลส์ มุ่งเน้นในเรื่องการผลักดันความเป็นเลิศในทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสำหรับผู้ป่วย   โรชได้ผนวกรวมเอาการศึกษาวิจัยอันล้ำสมัยที่โรช เจเนนเทคในสหรัฐฯ ชูไกในญี่ปุ่น และพันธมิตรอีกกว่า 150 รายในประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้ากับความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรขนาดใหญ่ในระดับโลกในการดำเนินงานด้านการพัฒนาทางคลินิก, การผลิต และการค้า ด้วยการที่ฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ยามีรายการผลิตภัณฑ์ยาที่ครอบคลุมโรคเกือบทุกชนิด จึงทำให้โรชเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการและจัดจำหน่ายชั้นนำของโลกสำหรับยาที่ให้การรักษาโรคที่มีการดำเนินโรคในระยะต่างๆ

การมุ่งเน้นเรื่องนวัตกรรม

โรช ฟาร์มาซูติคอลส์เป็นหลักฐานยืนยันที่เป็นจริงเสมอว่าผลงานการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ได้นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งรักษาและยกระดับชีวิตของผู้ป่วยได้จริง วัฒนธรรมที่เป็นแรงบันดาลใจของโรชในเรื่องความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ย้อนเวลากลับไปได้กว่าศตวรรษดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา  ทุกวันนี้กลยุทธ์ของเรามีรากฐานมาจากการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่บรรดานักวิทยาศาสตร์ในการสร้างสรรค์และคิดค้นสิ่งใหม่ในด้านชีววิทยาศาสตร์ (life science) ซึ่งจะสร้างความแตกต่างให้กับวันพรุ่งนี้

ด้วยการมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาในด้านวิทยามะเร็ง, ภูมิคุ้มกันวิทยา, จักษุวิทยา, โรคติดเชื้อ และประสาทวิทยา จึงทำให้เราเชื่ออย่างมั่นคงหนักแน่นในศักยภาพอันมากมายมหาศาลในการแปลงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นวิธีการบำบัดรักษาซึ่งจะช่วยลดความทุกข์ทรมานของเพื่อนมนุษย์และช่วยให้ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้น

ผู้นำอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ (ไบโอเทค)

โรชเป็นบริษัทด้านไบโอเทคชั้นนำโลก เทคโนโลยีชีวภาพมีบทบาทสำคัญยิ่ง ทั้งในการไขความกระจ่างเรื่องสาเหตุของการเกิดโรคในระดับโมเลกุล และในการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ใหม่ๆ และยาที่มุ่งออกฤทธิ์เฉพาะที่ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จำนวนของสารประกอบชนิดต่างๆ มากกว่าครึ่งที่อยู่ในแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเป็นยาชีวเภสัชภัณฑ์  (biopharmaceuticals) ซึ่งทำให้เราสามารถให้การบำบัดรักษาที่มุ่งเน้นเฉพาะที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้ให้บริการและจัดจำหน่ายยารักษามะเร็งชั้นนำของโลก

ทุกวันนี้โรคมะเร็งยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่สองในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม และอุบัติการณ์ของโรคชนิดนี้ก็กำลังเพิ่มขึ้นทุกขณะ แต่ถ้าหากสามารถตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ โรคมะเร็งหลายชนิดสามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เราคือผู้บุกเบิกที่ยืนอยู่แถวหน้าในเรื่องการวิจัยและรักษาโรคมะเร็งมาเป็นเวลากว่า 50 ปี ยาของเรารักษามะเร็งเต้านม, มะเร็งผิวหนัง, มะเร็งลำไส้ใหญ่, มะเร็งรังไข่, มะเร็งปอด และมะเร็งชนิดอื่นๆ อีกหลายชนิด ปัจจุบันนี้ โรชมียาต้านมะเร็งที่คิดค้นขึ้นใหม่เป็นจำนวนมากที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด ยาเหล่านี้ได้มอบสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตให้แก่พวกเขา สิ่งนั้นคือ เวลาในการมีชีวิตอยู่ต่อไป

การมีส่วนร่วมสร้างการให้บริการสาธารณสุขแบบยั่งยืน

ยาจำนวน 29 ชนิดที่พัฒนาขึ้นโดยโรชได้รับการบรรจุอยู่ในรายการยาจําเป็นที่แนะนําโดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization Model Lists of Essential Medicines) เช่น ยาปฏิชีวนะรักษาชีวิต, ยาต้านมาลาเรีย และยาเคมีบำบัด เป็นต้น