บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทโรช มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานสำหรับงานด้านสุขพลานามัยหรือเฮลต์แคร์สมัยใหม่ นวัตกรรมของระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ที่ครอบคลุมของเรา มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนในด้านงานวินิจฉัยโรคผ่านระบบการตรวจวินิจฉัยโรคในห้องปฏิบัติการ หรือ in vitro diagnostics (IVD) รวมถึงการนำเสนอโซลูชั่นเฮลต์แคร์แบบองค์รวม ประสิทธิภาพในการตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น การตรวจคัดกรองจำเพาะด้าน ตลอดจนการประเมิน และเฝ้าระวังโรค

ด้วยการทำงานเสมือนพันธมิตรกับห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้เราสามารถมอบผลการตรวจวิเคราะห์ที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับแพทย์เพื่อช่วยในการตัดสินใจให้การรักษา ที่จะมีผลต่อชีวิตของผู้ป่วย เรามีศักยภาพที่เหนือไปกว่าแค่การวินิจฉัยโรค เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ในอุตสาหกรรมเฮลต์แคร์ เพื่อป้องกันและจัดการกับโรคร้ายได้อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในพ.ศ. 2542 และในปัจจุบัน เรามีพนักงานราว 300 คน เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบโซลูชั่นในการตรวจวิเคราะห์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น
 

ปัจจุบัน บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ชั้น 18–19 อาคารรสาทาวเวอร์ เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

  • โทรศัพท์ +66 (0) 2791 2200
  • โทรสาร +66 (0) 2937 0850

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยธุรกิจของโรช ไดแอกโนสติกส์:

Centralised and Point of Care Solutions (CPS)

Roche Molecular Diagnostics (RMD)

Roche Tissue Diagnostics (RTD)

Roche Sequencing Solutions (RSS)

Diabetes Care (DC)

 

สำหรับข้อมูลโรช ไดแอกโนสติกส์ กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ https://diagnostics.roche.com/  

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัทโรช กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ www.roche.com

Data Privacy Notice For Attendee

Useful Links