บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทโรช มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานสำหรับงานด้านสุขพลานามัยหรือเฮลต์แคร์สมัยใหม่ นวัตกรรมของระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ที่ครอบคลุมของเรา มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนในด้านงานวินิจฉัยโรคผ่านระบบการตรวจวินิจฉัยโรคในห้องปฏิบัติการ หรือ in vitro diagnostics (IVD) รวมถึงการนำเสนอโซลูชั่นเฮลต์แคร์แบบองค์รวม ประสิทธิภาพในการตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น การตรวจคัดกรองจำเพาะด้าน ตลอดจนการประเมิน และเฝ้าระวังโรค

ด้วยการทำงานเสมือนพันธมิตรกับห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้เราสามารถมอบผลการตรวจวิเคราะห์ที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับแพทย์เพื่อช่วยในการตัดสินใจให้การรักษา ที่จะมีผลต่อชีวิตของผู้ป่วย เรามีศักยภาพที่เหนือไปกว่าแค่การวินิจฉัยโรค เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ในอุตสาหกรรมเฮลต์แคร์ เพื่อป้องกันและจัดการกับโรคร้ายได้อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในพ.ศ. 2542 และในปัจจุบัน เรามีพนักงานราว 250 คน เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบโซลูชั่นในการตรวจวิเคราะห์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบัน บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ชั้น 18–19 อาคารรสาทาวเวอร์
เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 (0) 2791 2200
โทรสาร +66 (0) 2937 0850
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.roche.com

หน่วยธุรกิจของ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  1. Centralised and Point of Care Solutions – CPS
  2. Molecular Solutions – MS
  3. Diabetes Care