ฉลอง 100,000,000 ก้าว เพื่อผู้ป่วยเด็กโรคฮีโมฟีเลียในประเทศไทย


กรุงเทพมหานคร, 3 กรกฎาคม 2563 - ในเดือนมิถุนายนของทุกปี พนักงานโรชทั่วโลกจะจัดกิจกรรมภายในเพื่อระดมทุนและบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในประเทศกำลังพัฒนา เช่น มาลาวี เอธิโอเปีย เนปาล เคนยา และในทุกประเทศที่โรชดำเนินธุรกิจอยู่ รวมถึงประเทศไทย โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศนั้นๆ หรือมอบให้ Roche Employee Action and Charity Trust (Re & Act) ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลอิสระตามกฎหมาย

ที่ผ่านมา พนักงานโรชใน 123 ออฟฟิศ 54 ประเทศ ได้ร่วมกันแสวงหาวิธีเดินและให้ความช่วยเหลือแก่บรรดาเด็กยากไร้ ซึ่งทุกวันนี้ต้องการการสนับสนุนจากพวกเราเป็นอย่างมาก

แม้ปีนี้จะไม่สามารถจัดกิจกรรมระดุมทุนได้ตามปกติ ด้วยเหตุผลบางประการ แต่พวกเราก็ยังได้รับแรงบันดาลใจจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานบริษัทโรช ประเทศไทย ที่หันมาทำกิจกรรมดังกล่าวแบบเสมือนจริงแทน แม้ต้องปฏิบัติตามมาตรการกักตัวอยู่บ้านและรักษาระยะห่างทางสังคม

ในประเทศไทย เงินระดมทุนจากพนักงานโรชจะนำไปมอบให้กับชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กโรคฮีโมฟีเลีย

การระดมทุนครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นในเดือนเมษายน ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยหนึ่งในเป้าหมายของพวกเราก็คือ STEP CHALLENGE เพื่อร่วมกันเดินให้ได้ 100,000,000 ก้าว ภายในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หากทำสำเร็จ ทางบริษัทจะสมทบทุนให้เป็นพิเศษและบริจาคเพิ่มอีกเท่าตัวของยอดเงินที่พนักงานช่วยกันระดมทุนได้

เมื่อถึงวันที่16 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันจัดกิจกรรมประจำปี ชิลเดรนส์ วอลค์ (Children’s Walk) พนักงานของบริษัทโรช ประเทศไทย สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยช่วยกันเดินได้มากกว่า 100,000,000 ก้าว จึงถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ทุกคนต่างใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมแรงร่วมใจกัน และอุทิศตนทำเพื่อผู้ป่วย จนกิจกรรมนี้ประสบผลสำเร็จ

คุณธันย์ชนก วงศ์พัฒนาสิน ตำแหน่ง Medical Value Lead แกนนำในกิจกรรม Step Challenge กล่าวว่า “โดยส่วนตัว เป็นคนชอบเดิน-วิ่งอยู่แล้ว ดังนั้น เมื่อบริษัทจัดกิจกรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคฮีโมฟีเลีย จึงตั้งใจตื่นให้เช้าขึ้นเพื่อร่วมนับก้าวเดิน จนช่วง 2-3 เดือนให้หลังมานี้ กิจกรรมเดิน-วิ่งกลายมาเป็นกิจกรรมแรกของทุกวัน” 

คุณกนกศักดิ์ โคววิกกัย ตำแหน่ง Scrum Master บริษัทโรช ประเทศไทย กล่าวว่า “สุดยอดมากที่เห็นเพื่อนร่วมงานในประเทศช่วยกันจนเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้สำเร็จ แม้จะอยู่ในช่วงโรคระบาดจนทำให้ปีนี้พวกเราไม่สามารถออกไปเดินด้วยกันได้จริงๆ แต่การได้ใช้เวลาทำกิจกรรม Step Challenge ด้วยกันผ่านช่องทางออนไลน์จากที่บ้าน พร้อมๆ ไปกับสมาชิกในครอบครัว สำหรับผมนับได้ว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่น่าจดจำ”


สำหรับประเทศไทย ระยะเวลาระดมทุนในปีนี้ขยายไปจนถึงวันที่ 16 กันยายน แทนที่จะเป็นวันที่ 16 มิถุนายนเหมือนเช่นทุกปี โดยมีกิจกรรมต่อเนื่องผ่านคลังสินค้าออนไลน์ภายใน เพื่อให้พนักงานทั้งหน่วยธุรกิจยาและหน่วยธุรกิจการตรวจวินิจฉัยสามารถซื้อและขายสินค้าเพื่อระดมทุนได้มากขึ้น

อีกหนึ่งเสียงตอบรับเชิงบวกจากการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนในครั้งนี้ ก็คือความคิดเห็นจากพนักงานที่ว่าพวกเขารู้สึกดีทั้งทางกายและจิตใจ ได้สร้างปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ระหว่างปฏิบัติภารกิจระดมทุนจากที่บ้าน ขณะเดียวกันก็ยังได้มอบสิ่งดีๆ ให้แก่ผู้ป่วยเด็กโรคฮีโมฟีเลียอีกด้วย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม โรช ชิลเดรนส์ วอลค์ ได้ที่ https://www.roche.com/sustainability/philanthropy/childrenswalk.htm