โรคตาจากเบาหวาน

โรคตาจากเบาหวานเป็นกลุ่มของปัญหาเกี่ยวกับดวงตาซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ อันเป็นผลมาจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ การสูญเสียการมองเห็นอาจเกิดขึ้นได้เมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะในกรณีที่ควบคุมเบาหวานได้ไม่ดี ก่อให้เกิดความเสียหายต่อจอประสาทตา ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดวงตาที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปยังสมองเพื่อทำให้เกิดการมองเห็น¹

เกิดขึ้นเมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหลอดเลือดทำให้เลือดและ/หรือของเหลวรั่วเข้าสู่จอประสาทตา ซึ่งจะทำให้เกิดอาการบวม รวมถึงเกิดการอุดตันของเส้นเลือด ทำให้เลือดไม่สามารถเข้าไปหล่อเลี้ยงจอประสาทตาบางส่วนได้1

ภาวะจุดรับภาพบวมจากเบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic macular edema, DME) เป็นภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานขึ้นตา (DR) อีกทอดหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดที่ได้รับความเสียหายรั่วเข้าสู่จุดรับภาพ (macula) และก่อให้เกิดอาการบวมที่บริเวณดังกล่าว

จุดรับภาพ (macula) เป็นบริเวณที่อยู่ตรงใจกลางจอประสาทตา ซึ่งทำหน้าที่ปรับการมองเห็นให้ชัดเจนในขณะที่เราอ่านหนังสือและขับรถ1

ภาระของประเทศต่างๆ ทั่วโลก

 • ทั่วโลกมีคนประมาณ 422 ล้านคนเป็นเบาหวาน หรือคิดเป็น 5.5% ของประชากรโลก2

 • เบาหวานเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของผู้ที่ตาบอดรายใหม่ในผู้ใหญ่อายุระหว่าง 20-74 ปี 2,3,4

 • โรคเบาหวานขึ้นจอตาเกิดขึ้นกับคน 93 ล้านคนทั่วโลก และคิดเป็น 5% ของผู้ที่ตาบอดทั้งหมด5

 • ภาวะจุดรับภาพบวมจากเบาหวานขึ้นตาเกิดขึ้นกับคน 21 ล้านคนทั่วโลก และเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการสูญเสียการมองเห็นในผู้ที่เป็นเบาหวาน5

ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ³

เบาหวานประเภทต่างๆ ทั้งหมด
เกิดจากการขาดอินซูลิน (เบาหวานประเภทที่ 1), เกิดจากการตอบสนองต่ออินซูลินไม่เพียงพอ (เบาหวานประเภทที่ 2) หรือเบาหวานขณะตั้งครรภ์

ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง น้ำตาลในเลือดสูง

ภาวะความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง

โรคอ้วน

พันธุกรรม
ประวัติครอบครัวเป็นโรคเบาหวานขึ้นจอตา หรือภาวะจุดรับภาพบวมจากเบาหวานขึ้นจอตา

อายุ

อาการแสดงและอาการ

โรคเบาหวานขึ้นจอตาอาจไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสายตาใดๆ หรือก่อให้เกิดปัญหาทางสายตาไม่รุนแรง ไปจนถึงก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ภาวะจุดรับภาพบวมจากเบาหวานขึ้นจอตา 1 ภาวะจุดรับภาพบวมจากเบาหวานขึ้นจอตาสามารถทำให้เกิด:6

สายตาพร่าตามัว

ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสีอ่อนกับสีเข้มได้

การสูญเสียการมองเห็นเป็นหย่อมๆ ซึ่งจะปรากฏเป็นจุดหรือเส้นสีดำเล็กๆ ‘ลอยอยู่ในอากาศ’

ผลกระทบของโรคตาจากเบาหวาน

การสูญเสียการมองเห็นเนื่องจากเบาหวานขึ้นจอตาสามารถรักษาได้ แต่การตรวจพบได้เร็วและให้การรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดตาบอดได้ 95%1

ความบกพร่องทางสายตาอาจส่งผลกระทบต่อ: 7

 • ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน

 • ความสามารถในการทำงาน

 • ความสามารถในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง

คุณภาพชีวิต ที่มีการแยกตัวจากสังคมมากขึ้น เป็นโรคซึมเศร้าและวิตกกังวล

เนื่องจากอัตราการเกิดโรคเบาหวานยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคนจำนวนมากขึ้นจะได้รับผลกระทบจากโรคตาจากเบาหวาน5

การตรวจตาประจำปี

การเข้ารับการตรวจตาประจำปีเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการตรวจหาการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นกับการมองเห็น การตรวจจอประสาทตาหลังจากหยอดยาขยายรูม่านตาจะช่วยให้สามารถตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับจอประสาทตาได้ทุกชนิด หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคตาจากเบาหวานหรือโรคจอตาชนิดอื่นๆ ท่านสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตาและประกอบแว่นของท่าน หรือเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลอ้างอิง

 1. National Eye Institute. Facts About Diabetic Eye Disease. [Internet; cited May 2019]. Available from:.

 2. World Health Organisation. Diabetes [Internet; cited May 2019]. Available from:

 3. Lee, R., Wong, T. Y., Sabanayagam, C. Epidemiology of diabetic retinopathy, diabetic macular edema and related vision loss. Eye Vis. 2015; 2:17.

 4. Yau, J. W. Y., Rogers, S. L., Kawasaki, R. et al. Global Prevalence and Major Risk Factors of Diabetic Retinopathy. Diabetes Care. 2012; 35: 556–564.

 5. Leasher, J. L. et al. Global Estimates on the Number of People Blind or Visually Impaired by Diabetic Retinopathy: A Meta-Analysis from 1990 to 2010. Diabetes Care. 2016; 39:1643–9.

 6. American Academy of Ophthalmology. Diabetic Retinopathy Symptoms. [Internet; cited May 2019]. Available from:

 7. Park, S. J., Ahn, S., Woo, S. J. et al. Extent of Exacerbation of Chronic Health Conditions by Visual Impairment in Terms of Health-Related Quality of Life. JAMA Ophthalmol. 2015; 133:1267–1275

M-TH-00001917

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับโรคจักษุวิทยา

ดูรายละเอียดโรคจักษุวิทยา

This website contains information on products which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that we do not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin. which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid

ติดต่อสาขาของโรชlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeเกี่ยวกับโรชหน่วยธุรกิจยาร่วมงานกับเราข่าวสารบทความRoche Privacy PolicyRoche Privacy Notice (HCPs)Roche Privacy Policy for PatientsRoche Privacy Policy for Contract PartiesRoche Privacy & Communication TermsLegal statementCCTV Privacy