ประชากรจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 1 พันล้านคนมีภาวะบกพร่องทางการมองเห็นซึ่งอาจยังไม่ได้รับการรักษาหรือเข้าถึง ซึ่งมีทั้ง1 ประชากรหลายล้านคนมีปัญหาด้านสายตา และมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียการมองเห็นเพิ่มขึ้นตลอดเวลา2 ภาวะบกพร่องในการมองเห็นอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากมายมหาศาลต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ ไม่เพียงแต่ผู้ป่วยแต่ยังรวมไปถึงผู้ให้การดูแลผู้ป่วยอีกด้วย

การค้นหาแนวทางการตรวจวินิจฉัยตลอดจนการรักษาด้วยวิธีใหม่ ๆ สำหรับผู้มีภาวะสายตาผิดปกติ ถือเป็นประเด็นความท้าทายในระดับโลก ซึ่งโรชมุ่งมั่นและกระตือรือร้นที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาให้กับกลุ่มคนที่มีภาวะด้านการมองเห็นดังกล่าว

This website contains information on products which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that we do not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin. which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid