โรคเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตัน

เป็นการปิดกั้นไม่ให้เกิดการส่งเลือดไปหล่อเลี้ยงจอประสาทตา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดวงตาที่ทำหน้าส่งข้อมูลไปยังสมองเพื่อทำให้เกิดการมองเห็น โรคเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตันอาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นแบบรุนแรงและเฉียบพลันได้ เป็นการปิดกั้นไม่ให้เกิดการส่งเลือดไปหล่อเลี้ยงจอประสาทตา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดวงตาที่ทำหน้าส่งข้อมูลไปยังสมองเพื่อทำให้เกิดการมองเห็น โรคเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตันอาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นแบบรุนแรงและเฉียบพลันได้ ¹

โรคเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตันแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่:1

  • โรคเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตันที่หลอดเลือดเลือดดำใหญ่ (Central RVO) เกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดดำจอประสาทตาที่จุดศูนย์กลางของดวงตาเกิดการอุดตัน

  • โรคเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตันที่แขนงหลอดเลือด (Branch RVO) เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งในหลอดเลือด ‘แขนง’ สี่เส้นของหลอดเลือดดำหลักที่จอประสาทตาที่จุดศูนย์กลางเกิดการอุดตัน

โรคเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตันทำให้หลอดเลือดอุดตัน เลือดจึงไม่สามารถเข้าไปหล่อเลี้ยงจอประสาทตาได้ ทำให้จอประสาทตา ‘ขาด’ ออกซิเจน ดังนั้นมันจึงไม่สามารถส่งข้อมูลการมองเห็นไปยังสมองได้ การอุดตันที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ไม่สามารถระบายเลือดออกจากจอประสาทตาได้ ซึ่งนำไปสู่ภาวะเลือดออกและของเหลวรั่วไหล จึงทำให้เกิดอาการบวมตามมา1,2

ภาระของประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ทั่วโลกมีผู้ใหญ่จำนวนประมาณ 16.4 ล้านคนได้รับผลกระทบจากโรคเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตัน

2.5 ล้านคนจากโรคเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตันที่จุดศูนย์กลาง

13.9 ล้านคนจากโรคเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตันที่หลอดเลือดสาขา

โรคเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตันเป็นสาเหตุสำคัญอันดับสองของการสูญเสียการมองเห็นเนื่องจากโรคหลอดเลือดจอประสาทตา – ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับหลอดเลือดในตา3

ปัจจัยเสี่ยงชนิดต่างๆ ³

อายุ ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

ภาวะความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง

ภาวะหลอดเลือดแข็ง การแข็งตัวของหลอดเลือดแดง

เบาหวานประเภทต่างๆ ทั้งหมด

ที่เกิดจากการขาดอินซูลิน (เบาหวานประเภทที่ 1), เกิดจากการตอบสนองต่ออินซูลินไม่เพียงพอ (เบาหวานประเภทที่ 2) หรือเบาหวานขณะตั้งครรภ์

โรคต้อหิน ความเสียหายของประสาทตาเนื่องจากมีของเหลวสะสมในดวงตา

อาการแสดง ²

ดวงตาพร่ามัวเฉียบพลันโดยไม่มีอาการปวด หรือสูญเสียการมองเห็นในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของตาข้างหนึ่ง

สูญเสียการมองตรงกลาง (central vision loss) ชั่วคราว

อาการสายตาพร่ามัวตรงกลางและบริเวณรอบๆ

การสูญเสียการมองเห็นเป็นหย่อมๆ ซึ่งจะปรากฏเป็นจุดหรือเส้นสีดำเล็กๆ ‘ลอยอยู่ในอากาศ’

ผลกระทบของโรคหลอดเลือดดำจอประสาทตาอุดตัน

ความบกพร่องทางสายตาอาจส่งผลกระทบต่อ:4

  • ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน

  • ความสามารถในการทำงาน

  • ความสามารถในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง

  • คุณภาพชีวิต ที่มีการแยกตัวจากสังคมมากขึ้น เป็นโรคซึมเศร้าและวิตกกังวล

การตรวจตาประจำปี

การเข้ารับการตรวจตาประจำปีเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการตรวจหาการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นกับการมองเห็น การตรวจจอประสาทตาหลังจากหยอดยาขยายรูม่านตาจะช่วยให้สามารถตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับจอประสาทตาได้ทุกชนิด หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคตาจากเบาหวานหรือโรคจอตาชนิดอื่นๆ ท่านสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตาและประกอบแว่นของท่าน หรือเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลอ้างอิง

  1. National Eye Institute. Central Retinal Vein Occlusion. [Internet; cited May 2019]. Available from: https://www.nei.nih.gov/faqs/retina-retinal-occlusion

  2. Macular Society. Retinal vein occlusion. [Internet; cited May 2019]. Available from:

  3. Laouri M, Chen E, Looman M, Gallagher M. The burden of disease of retinal vein occlusion: review of the literature. Eye. 2011; 25:981-8.

  4. Park SJ, Ahn S, Woo SJ, et al. Extent of Exacerbation of Chronic Health Conditions by Visual Impairment in Terms of Health-Related Quality of Life. JAMA Ophthalmol. 2015; 133:1267-1275.


M-TH-00001919

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับโรคจักษุวิทยา

ดูรายละเอียดโรคจักษุวิทยา

This website contains information on products which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that we do not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin. which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid

ติดต่อสาขาของโรชlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeเกี่ยวกับโรชหน่วยธุรกิจยาร่วมงานกับเราข่าวสารบทความRoche Privacy PolicyRoche Privacy Notice (HCPs)Roche Privacy Policy for PatientsRoche Privacy Policy for Contract PartiesRoche Privacy & Communication TermsLegal statementCCTV Privacy