ข้อควรรู้ในการเข้าร่วมโครงการวิจัย

การจะเข้าร่วมโครงการวิจัยในคนได้นั้น เริ่มต้นจากโครงการวิจัยจะเปิดรับอาสาสมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้ามาร่วมโครงการ และในขณะเดียวกัน อาสาสมัครหรือผู้ป่วยก็ควรไตร่ตรองประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ ก่อนตัดสินใจเข้าร่วม
  • ยาวิจัยอาจใช้ในคนไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเป็นการศึกษาในคนครั้งแรก แม้จะมีการทดสอบประสิทธิภาพในหลอดทดลอง (In vitro) และสัตว์ทดลอง (In vivo) มาก่อน ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะให้ผลกับคนเช่นเดียวกับสัตว์

  • ยาในโครงการวิจัยอาจเป็นยาที่พัฒนาขึ้นใหม่หรือยาที่เพิ่มข้อบ่งใช้ใหม่ ทำให้ข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยยังไม่ชัดเจน จึงอาจพบผลข้างเคียงที่ไม่คาดคิดหรือมีความรุนแรงจนบางครั้งต้องหยุดทำการวิจัยกะทันหัน อย่างไรก็ตาม ทางทีมผู้วิจัยได้เตรียมมาตรการสำหรับการดูแลอาสาสมัครไว้ล่วงหน้าแล้ว ไม่ว่าจะเกิดกรณีดังกล่าวหรือไม่

  • อาสาสมัครจะได้ยาในโครงการวิจัยโดยวิธีการสุ่ม ดังนั้น อาสาสมัครอาจได้รับยาที่มีพัฒนาขึ้นมาใหม่ ยาตามมาตรฐานการรักษาเดิม และ/หรือ ยาหลอก (placebo) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกัน ยาหลอกจะถูกนำมาใช้ในการวิจัยก็ต่อเมื่อเป็นการศึกษาในโรคที่ไม่เคยมียารักษามาก่อน เช่น การวิจัยวัคซีนสำหรับโรคอุบัติใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสไม่ได้รับวัคซีน แต่ไม่ว่าอาสาสมัครจะอยู่ในกลุ่มใดก็ตาม ทุกคนจะได้รับการตรวจเช็คร่างกายเพื่อติดตามอาการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

  • อาสาสมัครจะถูกนัดมาที่โรงพยาบาลบ่อยกว่าการรักษาปกติ เพื่อตรวจร่างกาย เจาะเลือด และหัตถการอื่นๆ ตามรายละเอียดในโครงการวิจัยนั้นๆ เพื่อติดตามผลการรักษาทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาอย่างใกล้ชิด
     

จะเห็นได้ว่าการเข้าร่วมโครงการวิจัยในคนมีข้อควรรู้ที่อาสาสมัครต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจแต่ทั้งหมดจะมีการแจ้งรายละเอียดของการวิจัยให้อาสาสมัครทราบอย่างครบถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วม รวมไปถึงมีการดูแลติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการศึกษา เพื่อให้อาสาสมัครได้รับประโยชน์สูงสุด

M-TH-00001158

บทความเพิ่มเติม

ดูบทความทั้งหมด

This website contains information on products which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that we do not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin. which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid

ติดต่อสาขาของโรชlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeเกี่ยวกับโรชหน่วยธุรกิจยาร่วมงานกับเราข่าวสารบทความRoche Privacy PolicyRoche Privacy Notice (HCPs)Roche Privacy Policy for PatientsRoche Privacy Policy for Contract PartiesRoche Privacy & Communication TermsLegal statementCCTV Privacy