เข้าโครงการวิจัย ทำไมต้องมาโรงพยาบาลบ่อย ๆ

เมื่ออาสาสมัครตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัย จะได้รับเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการ ซึ่งระบุถึงจำนวนครั้งของการมาโรงพยาบาลด้วย ทำให้อาสาสมัครหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องมาโรงพยาบาลบ่อยๆ

การเข้าร่วมโครงการวิจัย ต้องมีการนัดอาสาสมัครมาโรงพยาบาลบ่อยๆเพื่อติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา ยาวิจัยอาจใช้ไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเป็นการศึกษาในคนครั้งแรก อาจพบผลข้างเคียงที่ไม่คาดคิดหรือมีความรุนแรงได้ จึงต้องมีการตรวจติดตามเพื่อเฝ้าระวัง

อีกสาเหตุหนึ่ง คือ เพื่อติดตามผลการรักษาจากยาวิจัยอย่างใกล้ชิด มีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนและหลังที่อาสาสมัครได้รับยาวิจัย โดยจะมีการเจาะเลือดกับตรวจชิ้นเนื้อเพื่อนำไปวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศ ประเมินผลของยาที่เกิดกับร่างกาย นำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการรักษา

นอกจากนั้นจะมีการประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของอาสาสมัคร เพราะการใช้ยาที่ถูกต้องจะส่งผลโดยตรงต่อผลการรักษา  มีการสอบถามถึงวิธีการรับประทาน นับจำนวนยาคงเหลือ ดูบันทึกการใช้ยาของอาสาสมัคร

จะเห็นได้ว่าการนัดอาสาสมัครมาโรงพยาบาลบ่อยๆ ติดตามความปลอดภัยและผลการรักษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าอาสาสมัครจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการวิจัยยาใหม่ที่อาจยังมีข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ยังไม่ชัดเจน

M-TH-00001159

บทความเพิ่มเติม

ดูบทความทั้งหมด

This website contains information on products which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that we do not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin. which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid

ติดต่อสาขาของโรชlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeเกี่ยวกับโรชหน่วยธุรกิจยาร่วมงานกับเราข่าวสารบทความRoche Privacy PolicyRoche Privacy Notice (HCPs)Roche Privacy Policy for PatientsRoche Privacy Policy for Contract PartiesRoche Privacy & Communication TermsLegal statementCCTV Privacy