จะเปิดรับอาสาสมัครเข้าสู่การวิจัยในคน ต้องผ่านใครบ้าง?

ก่อนจะเริ่มการวิจัยในคน ต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย ในหลอดทดลอง (In vitro) และสัตว์ทดลอง (In vivo) มาก่อน เมื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีจึงจะเริ่มการวิจัย

ในคนต่อไป แต่ก่อนจะเริ่มเปิดรับอาสาสมัครได้นั้น จะต้องผ่านขั้นตอนมากมายเพื่อให้แน่ใจว่าอาสาสมัครจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วม

ขั้นตอนแรก โครงการวิจัยในคนต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึง ได้ผ่านทางเว็บไซต์สาธารณะที่น่าเชื่อถือ โดยในประเทศไทยมีแหล่งข้อมูลที่นิยมใช้กันคือ

  • แหล่งรวบรวมข้อมูลของการทำวิจัยในคน 220 ประเทศทั่วโลก เว็บไซต์นี้มีการควบคุมโดยองค์กรจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

  • Thai Clinical Trials Registry: TCTR () แหล่งข้อมูลโครงการวิจัยที่ทำในประเทศไทยประเทศเดียว

หลังจากนั้น ผู้วิจัยจะต้องนำโครงการวิจัยไปยื่นให้สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย (Ethics committee, EC) ทำการตรวจสอบโดยละเอียด ถึงประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับ, ความปลอดภัย, และสิทธิของผู้ป่วย จากคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยนั้น

ในขณะเดียวกัน ผู้วิจัยจะต้องการยื่นโครงการวิจัยให้กับคณะกรรมการอาหารและยาของไทย (Thai FDA) เพื่อขอนำเข้ายาวิจัย ในกรณีที่มีการนำยาวิจัยมาจากต่างประเทศเพื่อวิจัยในไทย จึงเสมือนมีการตรวจสอบสองรอบทั้งจากคณะกรรมการจริยธรรมและคณะกรรมการอาหารและยา 

เมื่อเอกสารทั้งหมดได้รับการอนุมัติ จะมีการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่ของแต่ละโรงพยาบาลเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบโครงการวิจัยอย่างถูกต้อง ก่อนจะเริ่มต้นเปิดรับอาสาสมัครเข้ามาในโครงการ

จะเห็นได้ว่า กว่าจะเปิดรับอาสาสมัครได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอนจากหน่วยงานต่างๆ อาจใช้ระยะเวลาพิจารณาโครงการนานถึง 7 เดือนจึงเริ่มเปิดรับอาสาสมัคร ทั้งนี้เพื่อให้การวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้องและยึดถือสิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครเป็นสิ่งสูงสุด

M-TH-00001345

บทความเพิ่มเติม

ดูบทความทั้งหมด

This website contains information on products which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that we do not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin. which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid

ติดต่อสาขาของโรชlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeเกี่ยวกับโรชหน่วยธุรกิจยาร่วมงานกับเราข่าวสารบทความRoche Privacy PolicyRoche Privacy Notice (HCPs)Roche Privacy Policy for PatientsRoche Privacy Policy for Contract PartiesRoche Privacy & Communication TermsLegal statementCCTV Privacy